Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Afsluiting A4
Rijkswaterstaat voert in de weekenden 10-13 juli, 17-20 juli, 11-14 september, 18-21 september en 9-12 oktober 2020 werkzaamheden uit op de snelweg A4 ter hoogte van Vlietland voor het aanleggen van een nieuwe duiker.

De snelweg A4 is tijdens deze weekenden tussen de autoweg N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag afgesloten. In de richting Amsterdam blijven 2 rijbanen beschikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1 uur.

Meer informatie vindt u op deze website.
---
Leiderdorpsebrug (Stierenbrug)
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 3 periodes waarvan de eerste 2 inmiddels succesvol zijn afgerond. De laatste periode staat gepland vanaf 23 oktober 2020.

Planning
Van vrijdag 23 oktober tot en met maandag 26 oktober vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats, waarbij er een volledige stremming is voor weg- en vaarwegverkeer. Vervolgens start de aannemer op 23 november met het vervangen van de aandrijving en de technische installatie. Deze werkzaamheden duren ongeveer 10 weken. Tijdens deze weken is er een scheepvaartstremming.

Ook zijn er tijdens het onderhoud 2 weekendafsluitingen, waarbij de brug volledig gestremd is voor weg- en vaarwegverkeer. Deze weekenden zijn van:

  • vrijdag 29 januari 23.00 uur tot maandag 1 februari 5.00 uur;
  • vrijdag 12 februari 23.00 uur tot maandag 15 februari 5.00 uur.

Houd www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug in de gaten voor actuele informatie over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.
---
Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet
Vanwege extra benodigde transportcapaciteit is een extra kabelverbinding nodig voor het elektriciteitsnet. Op de kaart vindt u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

De werkzaamheden zijn gepland van 29 juni 2020 tot en met 26 februari 2021.
---
Liander vervangt of vernieuwt het elektriciteitsnet en gasnet in de buurt van de Achthovenerweg. Daarnaast plaatsen wij nieuwe bovengrondse ruimtes. Zo kunt u ook in de toekomst veilig gas en stroom blijven gebruiken. De werkzaamheden zijn gepland van 24 augustus 2020 tot 25 september 2020. Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon gas en stroom blijven gebruiken.
---
Liander werkt van 21 september 2020 tot en met 23 oktober 2020 aan het energienet in de buurt van Engelendaal, Vronkenlaan, Gallaslaan, Voorhoflaan en Florijn (tracé 8 en 9, zie afbeelding hieronder). Hiervoor is een overgang gemaakt op de Lijnbaan, vanaf de kant van de parkeervakken naar het onderstation.

Lijnbaan

Herinrichting Ericalaan
De uitvoering van de herinrichting van de Ericalaan start in oktober/november 2020. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind maart 2021 afgerond. Door de werkzaamheden aan de Ericalaan treedt verkeershinder op. De Ericalaan wordt tijdens de werkzaamheden bijna volledig gesloten voor al het verkeer. Daarom worden er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer ingesteld. Doorgaand verkeer tussen de Oranjewijk en de Persant Snoepweg wordt omgeleid via de Willem-Alexanderlaan, de rotonde bij het Alrijne Ziekenhuis en de Persant Snoepweg en andersom. Fietsers kunnen het beste gebruik maken van het nieuwe fietspad langs zwembad De Does tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg en vanaf daar hun weg vervolgen.

De Kerkwijk blijft tijdens de uitvoering bereikbaar via de Hoogmadeseweg, de Dr. De Bruijnestraat en de Hoofdstraat.

Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/ericalaan.

Werkzaamheden aan het gasnet
De bestaande gasleiding in de Vogelwijk wordt vervangen. De werkzaamheden starten op maandag 25 mei en duren ongeveer tot eind oktober 2020. De gasleiding is 1800 meter lang en wordt helemaal vervangen. Het vervangen gebeurt in fases. De werkzaamheden starten in de Van der Marckstraat.

Lidl en sociale-huurwoningen op het Amaliaplein
Op het Amaliaplein werken wij hard aan een Lidl (inmiddels geopend) en 21 sociale-huurwoningen. Op deze pagina deze pagina vindt u alle informatie over dit project.

Werkzaamheden Leyhof
Er is onderhoud nodig aan de openbare ruimte in de wijk Leyhof, omdat de grond verzakt is. Met de werkzaamheden willen we de hoogte van de straat weer terug te brengen naar de originele hoogte.

Op 27 mei 2020 startten wij met het opbreken van het straatwerk op de Jacoba van Beijerenlaan. Wij voeren deze werkzaamheden in twee fases uit:

  • Fase 4B1: Jacoba van Beierenlaan 77 t/m 89, 114 t/m 136 (doorlooptijd ca. 4 weken)
  • Fase 4B2: Jacoba van Beierenlaan 63 t/m 75, 92 t/m 114 (doorlooptijd ca. 4 weken)

Inmiddels zijn er parkeerverboden geplaatst.

Meer informatie over het project leest u op deze pagina.
Leyhof 22-4

Vervangen oever Oude Rijn
We vervangen op 13 locaties de oever vervangen aan de Oude Rijn. Deze locaties zijn verdeeld over 4 verschillende gemeenten. De werkzaamheden duren in totaal tot en met week 42.

Maaiwerkzaamheden Leiderdorp
Vanaf week 14 starten wij met het maaien van gazons in Leiderdorp. Wij beginnen in de omgeving Achthovenerweg. Het kan zijn dat wij de maaiwerkzaamheden tussentijds moeten staken. Dit is afhankelijk van de maatregelen die worden genomen om het coronavirus te controleren. Het kan dus langer duren dan u gewend bent voordat het gazon bij u in de buurt gemaaid wordt.

Meer informatie

  • De medewerkers mogen tussen 7.00 uur en 18.00 uur maaien.
  • Langs veel gazons liggen parkeerplekken. Houd er rekening mee dat uw auto vies kan worden als deze geparkeerd staat langs het gazon waar gemaaid wordt.