Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Websites voor werkzaamheden

  • Op de website MOOR kunt u de actuele (graaf)werkzaamheden vinden die nodig zijn om het kabel- en leidingnetwerk up to date te houden. U ziet de werkzaamheden van heel Nederland, maar u kunt inzoomen op Leiderdorp.
  • Op de website Melvin kunt u de actuele wegwerkzaamheden vinden.

---

Werkzaamheden Vossiuslaan
Van week 40 tot en met week 44 vinden er werkzaamheden plaats in de Vossiuslaan. In de straat worden oude elektriciteitskabels verwijderd en er worden nieuwe elektriciteitskabels geplaatst. Ook werken de monteurs aan de elektriciteitskastjes. De werkzaamheden zullen voornamelijk plaatsvinden in de trottoirs. Doorgaand verkeer wordt niet gestremd, maar kan wel hinder ondervinden van de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de Vossiuslaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Omwonenden kunnen hun huis wel bereiken.

---

Engelendaal
Aan de Engelendaal, ter hoogte van Statenhof, is het fietspad in gebruik genomen als bouwweg (een laad- en loszone voor vrachtverkeer). De situatie blijft tot zomer 2022 van kracht. Er is bebording geplaatst om fietsers om te leiden. De BP is bereikbaar.

---

Werkzaamheden Waterbies Heelblaadjespad
Binnenkort starten de sloop- en bouwwerkzaamheden voor project 'De Waterbies' aan het Heelblaadjespad. Dat betekent dat we voor de veiligheid de brug van de Gallaslaan en Heelblaadjespad afsluiten, en dus ook het parkeerterrein aan het Heelblaadjespad niet meer te gebruiken en bereikbaar is. 

Vanaf 31 mei gaan we diverse afsluitingen met hekken realiseren en verkeersborden voor omleidingen plaatsen.

---

Vernieuwing fietspad Engelendaal
Langs de Engelendaal (tussen de ingang Winkelhof en de Heinsiuslaan) wordt gewerkt aan het vernieuwen van het fietspad. Het fietspad wordt daarbij verbreed en vervangen door betonnen elementen die ook elders op de fietspaden langs de Engelendaal liggen. Hiermee kan het fietspad weer een aantal jaren mee.

Na dit stuk worden ook de andere fietspaddelen langs de Engelendaal vervangen aan de zijde van de Winkelhof. Daarbij wordt tevens het bestaande trottoir meegenomen. De werkzaamheden lopen door tot voorjaar 2021.

Fietspad
Fietspad 2
Fietspad 3

---
Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet
Vanwege extra benodigde transportcapaciteit is een extra kabelverbinding nodig voor het elektriciteitsnet. Op de kaart vindt u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Liander werkt van 23 augustus 2021 tot en met 8 oktober 2021 aan het energienet in de buurt van de Klimopzoom, Persant Snoepweg tracé 4 en 5.

Energie