Artikel Werkzaamheden Leiderdorp

Websites voor werkzaamheden

  • Op de website MOOR kunt u de actuele (graaf)werkzaamheden vinden die nodig zijn om het kabel- en leidingnetwerk up to date te houden. U ziet de werkzaamheden van heel Nederland, maar u kunt inzoomen op Leiderdorp.
  • Op de website Melvin kunt u de actuele wegwerkzaamheden vinden.

---
Werkzaamheden Leidsedreef
Aan de is de afgelopen jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. Nu de bouwwerkzaamheden klaar zijn, gaat de gemeente Leiderdorp de Leidsedreef opnieuw inrichten. De werkzaamheden worden verricht op de Leidsedreef vanaf de Rietschans tot aan de Zijldijk.

Op 4 januari 2021 is de aannemer Daallin gestart met fase 2 van de werkzaamheden. De werkzaamheden lopen volgens planning en zijn naar verwachting afgerond op 29 januari 2021.

Doorgaand verkeer is niet mogelijk, auto's kunnen er niet langs door middel van omleidingsborden wordt het verkeer omgeleid Fietsers kunnen via het trottoir het werk passeren. Meer informatie over het project vindt u op deze pagina.
---

Werkzaamheden aan het gemaal
Op de Engelendaal (hoek Persant Snoepweg ter hoogte van de Houtkamp) zijn er werkzaamheen aan het gemaal. Fiets- en voetverkeer kan hinder ervaren.
---
Baggerwerkzaamheden
Van december tot en met eind januari wordt een aantal watergangen uitgebaggerd. De werkzaamheden zullen met name in de Boterhuispolder plaatsvinden. Heeft u vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp 'Vraag baggerwerkzaamheden'.
---
Schoonmakken putten
Op 16 november is er gestart met het reinigen van de straatkolken (putten) in Leiderdorp. Werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgorde zoals u op de afbeelding ziet. Er wordt gestart in de Leyhof.
Kolken

---

Vernieuwing fietspad Engelendaal
Langs de Engelendaal (tussen de Persant Snoepweg tot aan de Gallaslaan) wordt gewerkt aan het vernieuwen van het fietspad. Het fietspad wordt daarbij verbreed en vervangen door betonnen elementen die ook elders op de fietspaden langs de Engelendaal liggen. Hiermee kan het fietspad weer een aantal jaren mee.

Het gedeelte tussen de Persant Snoepweg en de Gallaslaan is het eerste stuk waarmee we nu starten. Na dit stuk worden ook de andere fietspaddelen langs de Engelendaal vervangen aan de zijde van de Winkelhof. Daarbij wordt tevens het bestaande trottoir meegenomen. De werkzaamheden lopen door tot voorjaar 2021.

Fietspad
Fietspad 2
Fietspad 3

---
Leiderdorpsebrug (Stierenbrug)
De provincie Zuid-Holland voert in opdracht van gemeente Leiderdorp in 2019 en 2020 groot onderhoud uit aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug). De werkzaamheden aan de brug gebeuren in 3 periodes waarvan de eerste 2 inmiddels succesvol zijn afgerond. De laatste periode staat gepland vanaf 23 oktober 2020.

Planning
Van vrijdag 23 oktober tot en met maandag 26 oktober vonden er voorbereidende werkzaamheden plaats. De aannemer start op 23 november met het vervangen van de aandrijving en de technische installatie. Deze werkzaamheden duren ongeveer 10 weken. Tijdens deze weken is er een scheepvaartstremming.

Ook zijn er tijdens het onderhoud 2 weekendafsluitingen, waarbij de brug volledig gestremd is voor weg- en vaarwegverkeer. Deze weekenden zijn van:

  • vrijdag 29 januari 23.00 uur tot maandag 1 februari 5.00 uur;
  • vrijdag 12 februari 23.00 uur tot maandag 15 februari 5.00 uur.

Houd www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug in de gaten voor actuele informatie over de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes.
---
Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet
Vanwege extra benodigde transportcapaciteit is een extra kabelverbinding nodig voor het elektriciteitsnet. Op de kaart vindt u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Liander werkt vanaf januari 2021 weer aan het energienet in de buurt van Engelendaal, Vronkenlaan, Gallaslaan, Voorhoflaan en Florijn (tracé 8 en 9, zie afbeelding hieronder). Hiervoor is een overgang gemaakt op de Lijnbaan, vanaf de kant van de parkeervakken naar het onderstation.

Persant Snoepweg tracé

Herinrichting Ericalaan
De uitvoering van de herinrichting van de Ericalaan start in de week van 2-6 november. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind maart 2021 afgerond. Door de werkzaamheden aan de Ericalaan treedt verkeershinder op. De Ericalaan wordt tijdens de werkzaamheden bijna volledig gesloten voor al het verkeer. Daarom worden er omleidingsroutes voor doorgaand verkeer ingesteld. Doorgaand verkeer tussen de Oranjewijk en de Persant Snoepweg wordt omgeleid via de Willem-Alexanderlaan, de rotonde bij het Alrijne Ziekenhuis en de Persant Snoepweg en andersom. Fietsers kunnen het beste gebruik maken van het nieuwe fietspad langs zwembad De Does tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg en vanaf daar hun weg vervolgen.

De Kerkwijk blijft tijdens de uitvoering bereikbaar via de Hoogmadeseweg, de Dr. De Bruijnestraat en de Hoofdstraat.

Meer informatie vindt u op www.leiderdorp.nl/ericalaan.