Nieuwsbericht Leiderdorpse inwonersenquête 2017

Gepubliceerd op: 28 november 2017 20:30

In 2015 is gestart met een tweejaarlijks terugkerende Leiderdorpse inwonersenquête. Het onderzoek gaat over uiteenlopende thema's zoals betrokkenheid bij de buurt, bekendheid met voorzieningen etc.

In het late voorjaar van 2017 is de Leiderdorpse enquête 2017 uitgezet. De vragenlijst is via een aselecte steekproef aan 2089 inwoners (vanaf 17 jaar) voorgelegd. Er hebben uiteindelijk 739 bewoners aan het onderzoek meegewerkt; een netto respons van 35%. In de zomer is de respons verwerkt. Het bureau Leids Onderzoekskollectief heeft de analyse en rapportage verzorgd.

De uitkomsten zijn beschikbaar op het niveau van drie samengestelde wijken: Leiderdorp-West, -Zuidoost en -Noord. De vragen zijn voor een belangrijk deel afgestemd met 2015 en de gemeenten Leiden en Oegstgeest, die in dezelfde periode eveneens een enquête hebben uitgevoerd. Het is daardoor mogelijk de uitkomsten op de overeenkomende onderdelen onderling te vergelijken.
Hiervoor verwijzen wij u naar de door het Leids Onderzoekskollectief opgestelde Vergelijkingsrapport 2017 Leiden Leiderdorp Oegstgeest.

In een eerste analyse constateren wij dat de Leiderdorpse inwoners over het algemeen tevreden zijn met hun woonomgeving en de voorzieningen binnen en in de nabijheid van de gemeente. Het spreekt voor zich dat er ook aandachtspunten zijn. Die zullen wij, waar nodig en mogelijk, oppakken. De resultaten dienen daarnaast als input bij de beleidsvorming en –uitvoering op tal van terreinen. U zult de resultaten in die context dus ook terug gaan zien.

 enquete

 


Leiderdorpse inwonersenquête 2015

Regionale inwonersenquête 2015