Artikel Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen aan en antwoorden van de gemeente Leiderdorp.

 

Vragen in de herfst en winter

 

Vragen in het voorjaar en zomer
Algemeen

 1. Wanneer wordt er gecollecteerd in Leiderdorp?
 2. Het Leiderdorps Weekblad is niet bij mij bezorgd
  Hiervoor neemt u contact op met uitgeverij Verhagen via receptie@uitgeverijverhagen.nl
 3. Waar vind ik de digitale bekendmakingen?
 4. Waar vind ik de digitale gemeenteberichten?
 5. Hoe kom ik in contact met de BOA's? (handhaving en toezicht)
 6. Ik ben iets verloren of ik heb iets gevonden
Afval

 1. Waar kan ik de afvalkalender vinden?
 2. Waar en hoe kan ik mijn grofvuil kwijt?
 3. Ik ben mijn afvalsleutel kwijt, wat moet ik doen?
 4. Omgekeerd afval inzamelenBelastingen

 1. Waar kan ik informatie vinden over de gemeentebelastingen?
 2. Waar vind ik informatie over kwijtschelding gemeentebelastingen?
 3. Hoe meld ik mijn hond aan/af voor de hondenbelasting?


Communicatie

 1. Waar vind ik jullie nieuwsbrief?
 2. Hebben jullie een Facebook pagina?
 3. Hebben jullie een Twitter pagina?
 4. Hebben jullie een Instagram pagina?
 5. Wat zijn jullie contact en openingstijden?Duurzaamheid

 1. Leiderdorp DuurzaamSociale zaken

 1. Ik heb een vraag over de WMO
 2. Ik heb een vraag over de sociale dienst
 3. Ik wil graag contact met het loket Werk en Inkomen

 


Vergunningen

 1. Ik wil een evenement organiseren
 2. Hoe maak ik bezwaar, ga ik in beroep of dien ik een zienswijze in?
  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college. Wat hierbij niet mag ontbreken is tenminste de naam, het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast moet het bezwaarschrift te worden ondertekend. U richt uw bezwaar aan college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp
Wonen

 1. Hoe kom ik aan een (huur)woning in Leiderdorp?
  a. Sociale woningbouw:
  u schrijft zich in als woningzoekende bij www.woningnethollandrijnland.nl. Op basis van het aantal ingeschreven jaren kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, onder andere in de gemeente Leiderdorp.

  b. Vrije sector:
  er zijn diverse makelaarskantoren in Leiderdorp, die woningen verhuren in de vrije sector. Het gaat hierbij dan vaak over woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (op dit moment ligt deze grens op: € 710,68) Voor Leiderdorp is Vesteda de belangrijkste particuliere verhuurder.

 2. Mag ik mijn koopwoning tijdelijk verhuren?
  In principe mag u uw eigen woning tijdelijk verhuren. Wij wijzen u er wel op dat uw hypotheekverstrekker akkoord moet gaan met de tijdelijke verhuur van uw woning. De door de gemeente af te geven vergunning tijdelijke verhuur (looptijd maximaal 5 jaar) zorgt ervoor dat uw rechten als eigenaar gewaarborgd zijn en dat het voor de huurder duidelijk is dat hij geen recht op huurbescherming heeft bij de tijdelijke huur van uw woning. Dit kan in de toekomst veel problemen voorkomen.

 3. Hoe weet ik wat de WOZ waarde van mijn huis is?