Artikel Bodemsanering Van Leeuwenpark

In de woonwijk Van Leeuwenpark (ter hoogte van de Hoogmadeseweg) in Leiderdorp bevindt zich een locatie waar sprake is van bodemverontreiniging. Deze locatie is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als een zogenaamde spoedlocatie. Dit betekent dat de overheid deze met voorrang wil saneren.

Ontstaan verontreiniging
De verontreiniging met vluchtige chloorkoolwaterstoffen is ontstaan door de aanwezigheid van een chemische wasserij. De provincie heeft een grondsanering uitgevoerd. In 2000 is aanvullend onderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat sprake was van 'saneringsurgentie' vanwege verspreidingsrisico via grondwater. Tussen 2006 en 2008 is nader grondwateronderzoek uitgevoerd en is de verontreiniging beter in kaart gebracht.

Aanpak Omgevingsdienst West-Holland
De Omgevingsdienst West-Holland heeft van de provincie de opdracht gekregen om op korte termijn de grondwatersanering uit te voeren. De werkzaamheden starten vanaf 25 juni 2018. 

Documenten
Kijk voor alle documenten over dit onderwerp op website van de Omgevingsdienst West-Holland

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 25 juni in de Hoogmadeseweg ter hoogte van nummers 10 t/m 38. De werkzaamheden in dit gedeelte duren tot 20 juli 2018. Op maandag 11 juni 2018 zijn in dit wegvak vooraankondigingen geplaatst (zie ook voor de totale planning Fasering Werkzaamheden in de bijlage).

Bodemsanering Van Leeuwenpark

Werkzaamheden
De aannemer plaatst verschillende verticale filters tot een diepte van ruim 20 meter beneden maaiveld en legt kabels en leidingen aan. Via de filters wordt de komende periode (de instandhoudingsfase) grondwater geïnfiltreerd voorzien van bacteriën. Dit biologisch actieve water reinigt de bodem waardoor de verontreiniging verdwijnt. De filters worden afgewerkt met een betonnen put voorzien van deksel (zie ook de presentatie van de bewonersavond van 15 mei jl. in de bijlage).

Informatie tijdens de werkzaamheden
Joleen Schrier, NTP Groep, is tijdens de werkzaamheden als Omgevingsmanager uw eerste aanspreekpunt bij vragen en klachten. U kunt haar gemakkelijk bereiken via onderstaande contactgegevens. Ook is er een speciale projectwebsite, waar u meer (achtergrond)informatie over de werkzaamheden kunt vinden www.ntpgroep.nl/bodemsanering-van-leeuwenpark-leiderdorp

E-mail: j.schrier@ntp-enschede.nl
Telefoon: 06 16 96 83 47