Artikel Centrumplein

Uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof, een aantrekkelijk dorpsplein en een fraaie aansluiting op parkpromenade Laan van Berendrecht. Dat is de opgave van het project Centrumplein. Wereldhave, de eigenaar van Winkelhof wil het winkelcentrum aan de zijde van Statendaalder uitbreiden en de uitstraling van Winkelhof vergroten. Ook intern ondergaat het winkelcentrum een facelift.

Veel plannen zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Bij planvorming in goed overleg met alle betrokken partijen is er in 2007 een schetsplan opgesteld. Dat schetsplan omvatte een uitbreiding van ongeveer 7000 m2 op de plaats van het (toenmalig) gemeentehuis aan de Statendaalder. Aan de zijde van de Heinsiuslaan zou een parkeergarage komen. Dat schetsplan is de basis geweest voor het bestemmingsplan Nieuw Centrum. Inmiddels is een nieuw gemeentehuis gerealiseerd aan de Willem- Alexanderlaan 1 en is het oude gemeentehuis is gesloopt (met uitzondering van de kelder). Sinds 2012 zijn die gronden eigendom van Wereldhave. Het voornemen om een parkeergarage te bouwen aan de zijde van de Heinsiuslaan is (financieel) onhaalbaar gebleken. Wereldhave is bezig met het ontwikkelen van een aangepast, iets kleinschaliger, uitbreidingsplan.

Betrokken partij
Wereldhave, eigenaar van Winkelhof

Documenten

Contact
Projectleider: Rob van de Loo
E-mail: rvdloo@leiderdorp.nl