Artikel Centrumplein

De gemeente heeft concept-randvoorwaarden opgesteld wat er mag worden gebouwd op de plek aan de Statendaalder waar vroeger het gemeentehuis stond. Ze werden op 3 maart 2020 tijdens een informatieavond aan de gemeenteraad gepresenteerd. Inwoners krijgen nog gelegenheid op deze uitgangspunten te reageren. De inspraak was gepland in april 2020, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot het najaar van 2020.

Op de voormalige plek van het gemeentehuis was aanvankelijk uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof voorzien. In 2017 zag eigenaar Wereldhave daar definitief vanaf. Plan is nu om woningbouw met maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen op de locatie te realiseren. Welke uitgangspunten daarvoor gelden, heeft de gemeente geformuleerd in concept-randvoorwaarden. Een stedenbouwkundig bureau heeft de gemeente geadviseerd welke functie, maat en schaal op de locatie passend kunnen zijn.

Proces
De randvoorwaarden zijn nog niet definitief. Het college heeft op 18 februari 2020 besloten ze voor te leggen aan de bevolking, voordat de raad ze vaststelt. Deze inspraakprocedure vindt later dit jaar plaats. Nadere aankondiging volgt in Gemeente aan Huis en via de gemeentelijke website. Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en daarna voorgelegd aan de gemeenteraad. In het Politiek Forum kunnen de raadsleden dan hun mening vormen. Op basis van hun wensen maakt het college daarna een voorstel voor de gemeenteraad. Na vaststelling door de raad, dienen de randvoorwaarden voor de eigenaar of een ontwikkelaar als basis voor plannen voor de locatie.

Statendaalderplein
Het Statendaalderplein is toe aan een opknapbeurt. Het plan daarvoor werd eveneens op 3 maart 2020 gepresenteerd. Wanneer het plein wordt opgeknapt, is op dit moment nog niet bekend.

Documenten
Presentatie Ruimtelijke en programmatische uitgangspunten locatie Engelendaal en herinrichting Statendaalderplein (3 maart 2020)

Contact
Projectleider: Joke Boot
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500