Op de plek aan het Statendaalderplein waar vroeger het gemeentehuis stond, was aanvankelijk een uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof gepland. In 2017 zag eigenaar Wereldhave daar definitief vanaf. Plan is nu om er woningbouw met maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen te realiseren.

Welke uitgangspunten daarvoor gelden, heeft de gemeente geformuleerd in concept-randvoorwaarden. Een stedenbouwkundig bureau heeft de gemeente geadviseerd welke functie, maat en schaal op de locatie passend kunnen zijn. De concept-randvoorwaarden werden op 3 maart 2020 tijdens een informatieavond aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De behandeling van deze concept-randvoorwaarden is opgeschort. Het gemeentebestuur wil eerst de spelregels voor bouwhoogtes in Leiderdorp bepalen. Die worden vastgelegd in een Hoogbouwvisie. Vaststelling van de visie gebeurt naar verwachting begin 2022. Daarna wordt verder gegaan met de randvoorwaarden voor de voormalige locatie van het gemeentehuis. De inwoners krijgen dan gelegenheid op deze uitgangspunten te reageren.