De onderwijsinstelling LOI aan de Leidsedreef in Leiderdorp gaat verhuizen naar Leiden. Hierdoor komen haar gebouwen leeg te staan. De eigenaar wil het terrein ontwikkelen naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt. Zijn eerste plan bevat 285 tot 288 nieuwe woningen.

De herontwikkeling sluit aan bij de Gebiedsvisie Baanderij en het concept Ontwikkelkader. De gemeente en de eigenaar hebben daarom begin mei 2023 een voor- en intentieovereenkomst gesloten. Daarin is afgesproken om dit eerste voorstel voor de herontwikkeling verder te onderzoeken en te bekijken of afspraken over een definitief plan kunnen worden gemaakt.