Artikel De Baanderij

Bedrijventerrein de Baanderij wordt in de toekomst een gemengd woon-werkgebied. Het toekomstbeeld is beschreven in de gebiedsvisie Baanderij. Op 16 november 2020 stelde de gemeenteraad deze gebiedsvisie vast.

Momenteel zijn we bezig met de volgende stap: het ontwikkelkader. Dit kader gaat de uitgangspunten bevatten voor toekomstige bouwontwikkelingen en inrichting van de openbare ruimte. Na vaststelling kunnen initiatiefnemers op basis van het ontwikkelkader hun bouwplannen vormgeven en uitwerken.

Documenten
Gebiedsvisie Baanderij
Nota van beantwoording
Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp 2035

Contact
Projectleider gemeente: Friedeke Drewes.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar gebiedsvisie-baanderij@leiderdorp.nl
Via dit adres kunt u zich ook opgeven voor voortgangsberichten over het project.