Artikel Dijkverbetering Boterhuispolder

Momenteel voert het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereidende werkzaamheden uit om de dijk in de Boterhuispolder te verbeteren. Vanaf medio 2017 tot medio 2018 worden de dijkverbetering en wegconstructie uitgevoerd.

Alle informatie over het project vindt u op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Klik hier om naar de website te gaan.