Artikel Driegatenbrug Zijldijk

Om en om regeling Driegatenbrug Zijldijk

In 2018 is er een technische inspectie van de Driegatenbrug over de Dwarswatering aan de Zijldijk in (Leiderdorp) uitgevoerd. De brug kan nog wel gebruikt worden, maar om overbelasting te voorkomen is er per direct een om- en om verkeersregeling ingevoerd. Dit wordt gedaan met mobiele verkeerslichten (VRI's - verkeersregelinstallatie). Hiermee wordt de belasting op de brug verminderd, doordat er minder verkeer gelijktijdig op de brug aanwezig is.

Vervanging Driegatenbrug

Het aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV uit Leiden is op 14 oktober 2019 gestart met de vervanging van de Driegatenbrug. De planning ziet er als volgt uit:

Fase 2 (september 2019)
Duur werkzaamheden: 4 weken
Soort werkzaamheden: ter voorbereiding op de sloop van de bestaande brug en de nieuw te maken brug is het noodzakelijk dat kabels en leiding worden omgelegd.

Fase 3 ( 14 oktober – eind oktober 2019)
Duur werkzaamheden: 2 weken
Soort werkzaamheden: voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug, het inrichten van het bouwterrein, plaatsen keet en bouwhekken.

Fase 4 ( november 2019)
Duur werkzaamheden: 4 weken
Soort werkzaamheden: slopen bestaande brug.

Fase 5 ( december 2019 – maart 2020)
Duur werkzaamheden: 16 weken
Soort werkzaamheden: bouwen nieuwe brug

Fase 6 (maart 2020 – medio april 2020)
Duur werkzaamheden: 2 weken
Soort werkzaamheden: afrondende werkzaamheden zoals het opruimen en verwijderen van het bouwterrein en het verwijderen van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug.

Vaarseizoen
De Driegatenbrug verbindt het water van De Zijl met de Dwarswatering en wordt in het vaarseizoen intensief gebruikt door vaarverkeer en m.n. recreatievaart. Om de recreatievaart zo min mogelijk te hinderen wordt de brug buiten het vaarseizoen vervangen.

Werkterrein
De aannemer heeft een werkterrein nodig om een bouwkeet en bouwmaterialen te plaatsen. Dit werkterrein wordt op de Zijldijk tussen de Dwarswatering en de Driegatenbrug ingericht.

Tijdelijke brug voor voetgangers
Het autoverkeer wordt omgeleid via de Nieuweweg. Voor voetgangers en voor fietsers wordt naast de huidige Driegatenbrug aan de kant van de woningen over de Dwarswetering een tijdelijke brug aangelegd. Deze brug wordt weer verwijderd als de nieuwe Driegatenbrug gereed is.

Nieuweweg open voor fietsers en gemotoriseerd verkeer
Om de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in het buitengebied ten noorden van de Driegatenbrug te garanderen en de beschikbaarheid van de wegen er naar toe, zal voor de duur van de bouw van de Driegatenbrug de 'Nieuweweg' worden opengesteld voor alle fietsers en gemotoriseerd verkeer. Omdat de huidige Nieuweweg te smal is om elkaar te passeren zal om de veiligheid te waarborgen 4 passeerhavens worden aangebracht. De passeerhavens blijven ook na de werkzaamheden liggen.

Vaarwegverkeer
Om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te garanderen en om de aannemer de werkzaamheden te laten uitvoeren is tijdens de werkzaamheden, van 14 oktober 2019 tot en met 10 april 2020 de brug volledig gestremd.

Geluidshinder
De aannemer werkt tussen 7.00 en 19.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunt u enig geluidshinder ondervinden. De geluidshinder verschilt per type werkzaamheden. De aannemer die het werk gaat uitvoeren zal er zorg voor dragen dat dit tot een minimum wordt beperkt

Nood- en hulpdiensten
De afsluiting heeft 'enigszins' invloed op de aanrijtijden van politie, brandweer en ambulances.

Met vragen over het project kunt u terecht bij de projectleider Twahied Nurmohamed via info@leiderdorp.nl of telefoonnummer (071)54 58 500.

Foto's
Tijdens de werkzaamheden aan de Driegatenbrug maken wij regelmatig foto's om de voortgang te kunnen laten zien. Deze ziet u hieronder.

Driegatenbrug Zijldijk 1

 

Driegatenbrug Zijldijk 2