Artikel Eenrichtingsverkeer Hoofdstraat tussen Doeslaan en Jaagpad

In december 2019 heeft de gemeente in de Hoofdstraat tussen Doeslaan en Jaagpad eenrichtingsverkeer ingesteld. Aanleiding waren klachten van de bewoners rondom de Doesbrug over de verkeersafwikkeling en het parkeren in dit deel van de Hoofdstraat.

Over deze klachten organiseerde de gemeente twee bewonersbijeenkomsten. Op 14 februari 2019 werden de knelpunten verkend die de bewoners met de verkeersafwikkeling en het parkeren ervoeren. Ook kwamen wensen en suggesties voor verbetering aan de orde. Tijdens de bijeenkomst kwamen twee structurele oplossingen naar voren: afsluiting van de brug voor autoverkeer of instellen van eenrichtingsverkeer. De gemeente heeft deze opties nader bekeken. Op 8 oktober werden ze besproken met de bewoners. De voorkeur ging uit naar eenrichtingsverkeer van Doeslaan tot Jaagpad. Op 18 oktober 2019 besloot het college tot het instellen van het eenrichtingsverkeer. Dit verkeersbesluit werd eind december uitgevoerd.

Documenten
Verslag bijeenkomst 14 februari 2019
Overzicht korte termijn acties (14 februari 2019)
Verslag bijeenkomst 8 oktober 2019
Overzicht korte termijn acties (8 oktober 2019)
Presentatie 8 oktober 2019

Contact
Wilco van der Burg, medewerker beheer
E-mail: info@leiderdorp,nl
Telefoon: 071 54 58 500