In 2020 zal de pilot van het project 'Expeditie Verwondering' plaatsvinden bij ons in Leiderdorp.

"Je kan niet op cultuur zitten"

Als je op een sport wilt, is er voor de kinderen in de meeste wijken van alles mogelijk. Maar wat nou als je het leuk vindt om je bezig te houden met cultuur, natuur, wetenschap, technologie of duurzaamheid? Binnen deze onderwerpen is er voor kinderen veel minder te doen. Met Expeditie Verwondering willen we kinderen in Leiderdorp hier de mogelijkheid voor bieden.

Hoe zit Expeditie Verwondering in elkaar?

De wijkcoach is co√∂rdinator en aanspreekpunt van het project. De wijkcoach stelt een werkgroep samen. Deze werkgroep gaat samen met de wijkcoach op basis van de wensen en interesses van de kinderen op zoek naar aanbieders van activiteiten voor kinderen.

De kinderen krijgen de kans om zich in 3 stappen te verdiepen in het onderwerp van hun keuze.

Stap 1: kennismaken onder schooltijd

Op een middag worden op school verschillende workshops aangeboden. Deze workshops worden verzorgd door aanbieders uit de buurt en vrijwilligers. Ieder kind kiest 2 workshops en kan zo kennismaken met de onderwerpen van zijn/haar interesse.

Stap 2: buiten schooltijd verdiepen

In een periode van (een x aantal) weken werken we samen met de kinderen na schooltijd samen toe naar een eindexpositie/-voorstelling of combinatie hiervan.

Stap 3: lid worden van een club

Op basis van belangstelling wordt in iedere wijk in ieder geval 1 club gerealiseerd die een blijvend aanbod voor kinderen in de wijk blijft bieden. Dit kan een aanbieder of vereniging zijn die al in de wijk actief is of een nieuwe organisatie die activiteiten in de wijk gaat aanbieden.

In dit filmpje geven we binnen enkele minuten weer waar dit project vandaan komt en wat de bedoeling is.

Het project Expeditie Verwondering is een samenwerking van o.a. de gemeente Leiderdorp en onderstaande organisaties: