Artikel Geluidsschermen langs de Persant Snoepweg

Het verkeer op de Persant Snoepweg zorgt voor geluidshinder. De gemeente wil daarom aan beide kanten van de weg geluidsschermen plaatsen. Vanaf de Stierenbrug tot aan de Van Diepeningenlaan. Wij willen bewoners laten meedenken hoe deze eruit moeten zien.

In 2017 kreeg de Persant Snoepweg een nieuwe geluidswerende laag asfalt. Die zorgde voor vermindering van verkeerslawaai, maar niet bij alle woningen. Bij 67 woningen komt de geluidshinder boven de wettelijke normen. Dat bleek uit metingen aan de gevel in 2019. Het gaat om woningen aan de Berkenkade, Loevestein en Nagelkruidzoom die voor 1986 zijn gebouwd. Met geluidsschermen wil de gemeente het woongenot en leefbaarheid vergroten. Geluidwerende maatregelen op en langs de Persant Snoepweg waren al eerder onderwerp van gesprek met bewoners.

Wat vooraf ging
De Omgevingsdienst stelde in 2019 een saneringsprogramma op. Deze adviseerde sobere geluidsbeperkende maatregelen aan de gevel van de woningen te nemen. Op het concept saneringsprogramma kwamen zienswijzen van bewoners. Zij vroegen een geluidswal langs de Persant Snoepweg aan te brengen in plaats van maatregelen aan gevels en ramen. Bewoners denken dat dit effectiever is. Daarnaast denken zij dat een wal voor meer woongenot zorgt, ook buiten de woning. Uit onderzoek in samenwerking met de Omgevingsdienst, bleek dit niet mogelijk: er is te weinig ruimte voor een wal.

Geluidsschermen
Geluidsschermen nemen minder ruimte in. Daarom hebben wij in 2020 die optie onderzocht samen met de Omgevingsdienst. Daaruit blijkt dat geluidsschermen overlast dusdanig verminderen dat deze onder het maximaal toelaatbare geluidsniveau komt. Daarom wil de gemeente geluidsschermen plaatsen voor de woningen aan de Berkenkade, de Loevestein tot de Van Diepeningenlaan. Uitvoering begint eind september/begin oktober 2021.

Meedenkenl
De gemeente wil graag dat bewoners meedenken welk soort geluidsscherm de voorkeur heeft. Bewoners hebben hier een enquĂȘte voor ontvangen, lees hier de uitkomsten.

Voorkeur bewoners
De omgevingsdienst rekent de voorkeur van de bewoners door. Hieruit wordt duidelijk of de eerste voorkeur past binnen rijkssubsidie. Is dit niet zo, dan wordt de tweede keuze doorgerekend. Is duidelijk welke geluidsscherm het wordt, vindt terugkoppeling naar bewoners toe.

Documenten
Vragen en antwoorden over de geluidsschermen
Concept saneringsplan
Lijst saneringswoningen

Vergelijk maatregelen tov DAB september 2021
Absorberend scherm 2m geen scherm Essenpark
Absorberend scherm 2m kort scherm aan de Loevesteinkant
Absorberend scherm 2m oorspronkelijk
Scherm 2m geen scherm Essenpark
Scherm 2m kort scherm aan de Loevesteinkant
Scherm 2m oorspronkelijk
Zonder Schermen
Persant Snoepweg BSV 67 woningen 2030 RVMK 3.1 aanvullend onderzoek ref wegdek
Variantenberekening