Artikel Groene Hart Centrum

GHC overzicht 942

Het voormalige HSL/A4 informatiecentrum in de Bospolder krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw en de buitenruimte worden omgevormd tot een recreatief en educatief Groene Hart Centrum met horeca.

De uitvoering van de inrichting van de buitenruimte is op 4 januari 2021 gestart. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. van der Poel uit Oude Ade. De werkzaamheden van de aannemer zijn voor het einde van 2021 afgerond. Vanwege de werkzaamheden is het struinpad over de dijk langs de Does ter hoogte van het gebouw tot aan de onderdoorgang van de N446 in 2021 niet toegankelijk. Ook wordt het fietsverkeer vanuit de Munnikkenpolder naar de Bospolder na de zomer van 2021 gedurende enkele weken omgeleid.

Voorgeschiedenis
Het karakteristieke gebouw aan de Bospolder 11 is lange tijd in gebruik geweest als informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Eerst voor de aanleg van de Hogesnelheidslijn en daarna voor de verbreding van de A4. Na afronding van beide projecten is de gemeente Leiderdorp eigenaar van het gebouw geworden. In afwachting van zijn definitieve bestemming als Groene Hart Centrum diende het gebouw als bezoekerscentrum en projectkantoor van Tennet tijdens de aanleg van de nieuwe 380 kV-verbinding (van oktober 2016 tot oktober 2019).

Concept
Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Groene Hart Centrum is het concept Hollandse Energie. De locatie moet een plek worden waar bezoekers het typisch Hollandse polderlandschap kunnen ervaren, beleven en leren kennen. Het gemeentebestuur stelde dit concept in 2014 vast.

Subsidieverstrekkers
De inrichting van de omgeving van het Groene Hart Centrum wordt mede mogelijk gemaakt met subsidies. Vanuit het samenwerkingsverband De Oude Rijnzone werken de gemeente Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk samen aan de ontwikkeling van de Oude Rijnzone. De bijdrage van de Oude Rijnzone aan het project is €1.272.000. Ook draagt het regionaal Groenprogramma van Holland Rijnland met €455.250 bij aan het project. Met het regionaal Groenprogramma wil de regio de kwaliteiten van de groene ruimte beschermen, versterken en ontwikkeling. Tenslotte draagt ook de Provincie Zuid-Holland een bedrag van €125.000,00 bij aan de realisatie van de fietsonderdoorgang en het fietspad ten noordoosten van de N446.

Documenten
Voortgangsbericht juni 2021
Voortgangsbericht november 2020
Definitief Ontwerp Uitvoering november 2020
Definitief Ontwerp inrichtingsplan 28 april 2020
Panelen inloopbijeenkomst 16 januari 2020 (aangepast voorlopig ontwerp inrichtingsplan)
Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan 24 april 2019 (bijlage bij voorontwerp bestemmingsplan 24 april 2019) 
Bestemmingsplan 28 mei 2020 is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl
Conceptboek (november 2014 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders als uitgangspunt voor de functiewijziging)

Contact
Projectleider: Joke Boot
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl

Junior projectleider: Hubrecht van der Marel
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl