Artikel Groot onderhoud Leiderdorpsebrug (Stierenbrug)

24 oktober 2019

  • De eerste fase is succesvol afgerond. In zes weken tijd zijn er diverse reparaties bovenop de brug uitgevoerd, zoals het vervangen van het wegdek op de brug en het toevoegen van extra afsluitbomen.
  • In de tweede fase van 9 november tot en met 15 november 2019 wordt de onderkant van de brug gestraald en opnieuw geschilderd, daarnaast moeten er werkzaamheden worden uitgevoerd in de vaarweg.
  • In de derde fase (1e kwartaal 2020) wordt de aandrijving van het beweegbare gedeelte hersteld. Ook wordt ervoor gezorgd dat de brug na de renovatie op afstand bediend kan worden.

Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?
In verband met de aankomende werkzaamheden in november zal er tevens in het weekend worden gewerkt. Dit is noodzakelijk om de werkzaamheden vóór de intocht van Sinterklaas te hebben
afgerond. Deze werkzaamheden gaan gepaard met veel geluid, wij proberen de geluidshinder voor zover mogelijk tot een minimum te beperken. Daarnaast wordt er ten behoeve van de werkzaamheden wederom een werkterrein ingericht op de parkeerplaatsen aan de Berkenkade zoals op onderstaande situatieschets is aangegeven. In verband hiermede is het niet mogelijk om vanaf 7 november  tot en met 15 november 2019 uw auto hier te parkeren.

Werkterrein leiderdorpsebrug

Vragen of opmerkingen
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met ondergetekende, te bereiken op telefoonnummer 0168 – 41 29 50 (tijdens kantooruren) van onze firma.
Ook kunt u via de Bouwapp een bericht verzenden. Deze is gratis op uw smartphone te installeren via de Appstore of Playstore. U kunt dan vervolgens zoeken op de Leiderdorpsebrug.


Uitgebreide informatie over de werkzaamheden en omleidingen vindt u op  
www.zuid-holland.nl/leiderdorpsebrug