De Simon Smitweg krijgt tussen de Persant Snoepweg en de Willem-Alexanderlaan een nieuwe inrichting. Het wordt een weg voor tweerichtingsverkeer. Ook het kruispunt met de Persant Snoepweg/Engelendaal en de Willem-Alexanderlaan worden aangepast. De herinrichting is nodig om minder verkeer te krijgen op het kruispunt Ericalaan - Willem-Alexanderlaan. Die is drukker geworden door de komst van supermarkt Lidl en nieuwbouwwoningen aan het Amaliaplein.

Werkzaamheden

Op 6 september 2021 zijn de werkzaamheden gestart. De aannemer is begonnen met het deel tussen de Hoogmadeseweg en de Willem-Alexanderlaan. Inmiddels is het stuk tussen de Hoogmadeseweg en het kruispunt met de Persant Snoepweg aan de beurt. De werkzaamheden zijn naar verwachting in maart 2022 klaar.

Vanaf 1 januari

Afsluiting en bereikbaarheid:

  • De Simon Smitweg is open tussen het kruispunt met de Hoogmadeseweg en het kruispunt met de Willem-Alexanderlaan;
  • Tussen de Persant Snoepweg en de Hoogmadeseweg is de Simon Smitweg dicht voor verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen er dan niet door.
  • Begin maart wordt het kruispunt Simon Smitweg – Persant Snoepweg aangepast. 's Nachts sluiten wij een aantal keer het kruispunt. Dat is veiliger voor de wegwerkers;
  • Het tweerichtingenfietspad langs de wijk Holtlant wordt in de tweede helft van februari aangelegd;
  • De verkeerslichten op het kruispunt Simon Smitweg – Willem-Alexanderlaan zijn klaar. Deze worden aangezet als de werkzaamheden aan de hele Simon Smitweg klaar zijn.

Omleidingen tijdens de werkzaamheden

Automobilisten worden omgeleid via de rotonde bij het ziekenhuis. Fietsers fietsen over de fietsoversteek bij de van Diepeningenlaan en langs het gemeentehuis.

Fietspad langs de Simon Smitweg

De Simon Smitweg krijgt een tweerichtingenfietspad bij de straten Holtlant en Hofje van Holtlant. Dit fietspad sluit aan op de fietspaden langs de Engelendaal, Persant Snoepweg en de Willem-Alexanderlaan. Het nieuwe fietspad wordt gemaakt van betonplaten. Het uiterlijk is hetzelfde als het fietspad langs de Engelendaal en Persant Snoepweg. Betonplaten fietsen beter en hebben minder onderhoud nodig. Ook worden er een paar duurzame betonplaten aangelegd. Deze zijn nieuw en worden in de praktijk getest. Het fietspad wordt deels betaald met subsidie vanuit de provincie Zuid-Holland.

Geluidsscherm

Langs de Simon Smitweg komt een geluidsscherm te staan. Deze verminderen het geluid bij de woningen direct aan de Simon Smitweg. De geluidsschermen zijn gemaakt van kokos, en er kan groen tegenaan groeien.

Weersinvloeden

De planning van de werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Als het flink gaat vriezen, kan het zijn dat deze wat langer duren. In de planning van het werk is hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

Overlast

De werkzaamheden veroorzaken overlast. Bijvoorbeeld geluidsoverlast of omleidingen. Wij zijn ons hier van bewust en proberen samen met de aannemer om zo min mogelijk overlast te veroorzaken.

Ontwerp

Wilt u weten hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien? Bekijk dan de toelichting. De wensen van inwoners uit de buurt zijn zo veel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Zij konden in een werkgroep meedenken en meepraten.

Voorgeschiedenis

De herinrichting van de Simon Smitweg komt voort uit een collegebesluit van juli 2019. Dit ging over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. De komst van een supermarkt en nieuwbouwwoningen zorgt daar voor extra verkeer. Om dat verkeer goed te organiseren, besloten burgemeester en wethouders dat de Simon Smitweg tweerichtingsverkeer krijgt en de maximumsnelheid van 50 km/u houdt. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer met een maximumsnelheid van 30 km/u.

Voor het collegebesluit hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerscirculatie. U vindt de rapporten onder het kopje documenten. De herinrichting van de Ericalaan is begin 2021 afgerond.

In de raadsvergadering van 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Simon Smitweg vastgesteld. Deze bestemmingsplanwijziging was nodig omdat het nieuwe wegontwerp niet binnen het bestemmingsplan past. De stukken van de bestemmingsplanwijziging zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Update 1 december

 

Documenten

Simon Smitweg

Gevelisolatieonderzoek Holtlant
GAH: Hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien
Ontwerpbesluiten: Plaatsing in de Staatscourant 
Ontheffing hogere grenswaarden Simon Smitweg
Veelgestelde vragen over de Simon Smitweg

Verkeerscirculatie Amaliaplein

Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein
Onderzoeken met betrekking tot de verkeerscirculatie vindt u rechts in de kolom, onder gerelateerde content. Deze documenten horen bij het collegebesluit van juli 2019.

Bespreking verkeerscirculatie in gemeenteraad

18 februari 2019 (Politiek Forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Bespreking bestemmingsplan in de gemeenteraad

18 januari 2021 (Politiek Forum): Bestemmingsplan reconstructie Simon Smitweg
25 januari 2021 (Gemeenteraad): Vaststelling bestemmingsplan reconstructie Simon Smitweg

Contact

Projectleider: Darryl Stuart
tel. (071) 54 58 500
d.stuart@leiderdorp.nl

Junior projectleider: Hubrecht van der Marel
tel. (071) 54 58 500
h.van.der.marel@leiderdorp.nl

Heeft u een vraag?

Veel voorkomende vragen hebben wij beantwoord op deze pagina. Heeft u daarna nog vragen? Mailt u dan naar info@leiderdorp.nl. Vermeld daarbij het onderwerp Herinrichting Simon Smitweg.