Een deel van de Simon Smitweg moet worden heringericht om een robuuste en veilige verkeerssituatie te realiseren. Dit is het deel vanaf het kruispunt Persant Snoepweg - Engelendaal tot aan het kruispunt Simon Smitweg - Willem-Alexanderlaan. Hiervoor wordt de Simon Smitweg ingericht als een tweerichtingsweg en worden beide kruispunten aangepast. Het deel van de Simon Smitweg langs het Alrijne ziekenhuis hoort niet tot de herinrichting. Bekijk hier hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien.


Figuur 1 Ontwerp herinrichting Simon Smitweg (juni 2020*)
*In bovenstaand ontwerp zijn op details wijzigingen mogelijk als gevolg van de verdere uitwerking van het ontwerp.

In deze Q&A (overzicht van vragen en antwoorden) vindt u het antwoord op enkele veelgestelde vragen over de herinrichting van de Simon Smitweg in Leiderdorp. Als uw vraag niet in dit document is opgenomen kunt u contact opnemen via info@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'Vraag herinrichting Simon Smitweg'. Uw vraag wordt dan apart beantwoord en indien nodig toegevoegd aan deze pagina.

De vragen zijn gebundeld in de thema's geluid, uitvoering en ontwerp.

Geluid

Uitvoering

Ontwerp