Artikel Herinrichting Acacialaan

De Acacialaan krijgt een andere vormgeving. De gemeente gaat de weg inrichten als wijkweg met 30 km/u. Die maximumsnelheid geldt nu ook, maar dat is niet te zien aan het uiterlijk van de weg. De nieuwe vormgeving moet dat veranderen.

Participatietraject
In het laatste kwartaal van 2021 starten we met het ontwerptraject voor de Acacialaan. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden maken we een nieuw ontwerp van de weg dat past binnen de beleidskaders.

Informatieavond 7 oktober
Op 7 oktober organiseerden wij een informatiebijeenkomst om u te informeren over het proces en de uitgangspunten. Via deze link kunt u de presentatie bekijken. Met de informatie die wij opgehaald hebben, maken wij een schetsontwerp. 

Tweede informatieavond Acacialaan uitgesteld
Eerder was er sprake van dat wij in november 2021 een eerste schetsontwerp zouden presenteren. Deze informatieavond wordt uitgesteld tot begin 2022. Het opstellen van het schetsontwerp kost meer tijd dan gedacht. Dit komt omdat wij de onderzoeken en informatie die wij nodig hebben niet op tijd kregen. Ook moeten wij nog een aantal keuzes maken. Door de vertraging van het ontwerp en de coronamaatregelen besluiten wij de informatieavond later te houden.

Achtergrondinformatie
De Acacialaan wordt een wijkweg. Dit is een nieuwe wegcategorie. Een wijkweg betekent dat de weg zowel een verblijfsfunctie heeft (een erftoegangsweg) als een verbindende functie (gebiedsontsluitingsweg).

Waarom wordt de Acacialaan een wijkweg?
In het nieuwe mobiliteitsbeleid van Leiderdorp is bepaald dat een aantal wegen wordt ingericht als wijkweg. Deze werkzaamheden vindt u in de nota Circulatie. Meer informatie over de andere werkzaamheden hoort u op een later moment.

Dit staat in de nota Circulatie, die de gemeenteraad in oktober 2020 vaststelde. De nota Circulatie is onderdeel van de mobiliteitsvisie 'Bereikbaar en op weg', die de gemeenteraad van Leiderdorp in januari 2020 heeft vastgesteld. De mobiliteitsvisie 'Bereikbaar en op weg' is uitgewerkt in vier deelnota's: nota Circulatie, nota Langzaam verkeer, nota Openbaar vervoer en nota van beantwoording. De mobiliteitsvisie bevat de doelen en uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid 2020-2030. Meer informatie daarover leest u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsplan.

Proces

  • September 2021: Informeren belanghebbenden over de geplande herinrichting
  • Oktober 2021 – januari 2022: Ontwerpfase inclusief participatie 
  • Februari 2022 - mei 2022: Voorbereidingsfase 
  • Juni 2022 – september 2022: Aanbestedingsfase 
  • Oktober 2022 – december 2023: Realisatiefase  

Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over de herinrichting van de Acacialaan? Lees dan eerst dit bestand door. Hier hebben wij veelgestelde vragen al voor u beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Dennis Stafleu. Zijn gegevens vindt u hieronder. 

Contact
Projectleider: Dennis Stafleu
tel. (071) 54 58 500
d.stafleu@leiderdorp.nl