Artikel Herinrichting Ericalaan

Ericalaan

De Ericalaan krijgt tussen de rotonde en de kruising met de Willem-Alexanderlaan een andere inrichting. De weg wordt nu ingericht op de toegestane snelheid van 30 km/u. Tijdens de herinrichting wordt meteen het riool onder de Ericalaan vervangen. Bekijk hoe de Ericalaan eruit gaat zien. De herinrichting is in de week van 2 november 2020 gestart.

Aanleiding
Het wegdek is versleten en de inrichting van de weg past niet bij de 30 km/u. Herinrichting is ook nodig om het verkeer rondom het Amaliaplein in goede banen te leiden. Door de bouw van een supermarkt en woningen neemt het verkeer daar toe.

Verkeerscirculatie
Herinrichting van de Ericalaan vloeit voort uit een collegebesluit van juli 2019 over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. Burgemeester en wethouders beslisten toen dat de Ericalaan tweerichtingsverkeer met 30 km/u behoudt. De Simon Smitweg krijgt tweerichtingsverkeer en behoudt een maximumsnelheid van 50 km/u. Het college vindt dit de beste oplossing om het extra verkeer naar de supermarkt en de woningen op het Amaliaplein in goede banen te leiden. Aan dit besluit ging uitgebreid onderzoek naar de verkeerscirculatie vooraf. Zie onder Documenten.

Plan voor herinrichting
Na het collegebesluit is een plan voor herinrichting van de Ericalaan gemaakt. Omwonenden konden hierover in een werkgroep meedenken en meepraten. Op basis van hun wensen en de eisen van de gemeente maakte een verkeersbureau vervolgens een ontwerp. De wensen van bewoners zijn voor zover mogelijk in het ontwerp verwerkt.

Verkeersbesluiten
Voor sommige veranderingen in de Ericalaan is een verkeersbesluit van het college nodig. Deze verkeersbesluiten zijn op 22 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant, Gemeente aan Huis en op de website.

Aanvullend is het college van plan een parkeerverbod in te stellen op de Dr. de Bruijnestraat ter hoogte van huisnummers 23 tot en met 33. Dit verkeersbesluit is 20 mei 2020 gepubliceerd via de bovenstaande kanalen. Aanleiding voor het parkeerverbod is de beperkte breedte van de Dr. de Bruijnestraat, waar aan beide zijden van de weg wordt geparkeerd. De straat is daardoor in de huidige situatie moeilijk bereikbaar voor hulpdiensten en vuilniswagens. De bereikbaarheid wordt in de toekomst urgenter als de aansluiting van de Van Geerstraat op de Ericalaan vervalt. Verkeer uit de Van Geerstraat kan dan alleen nog via de Dr. de Bruijnestraat de wijk verlaten. Een parkeerverbod aan één zijde van de Dr. de Bruijnestraat garandeert een goede bereikbaarheid. Ter compensatie zijn 7 parkeerplaatsen aangelegd in de Van Geerstraat en de Resedastraat .

Uitvoering & omleidingen
De uitvoering van de herinrichting van de Ericalaan is gestart op 2 november. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind maart 2021 afgerond. Door de werkzaamheden aan de Ericalaan treedt verkeershinder op. De Ericalaan wordt tijdens de werkzaamheden bijna volledig gesloten voor al het verkeer. Daarom zijn er omleidingsroutes ingesteld. Doorgaand verkeer tussen de Oranjewijk en de Persant Snoepweg wordt omgeleid via de Willem-Alexanderlaan, de rotonde bij het Alrijne Ziekenhuis en de Persant Snoepweg en andersom. Fietsers kunnen het beste gebruik maken van het nieuwe fietspad langs zwembad De Does tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg en vanaf daar hun weg vervolgen.

De Kerkwijk blijft tijdens de uitvoering bereikbaar via de Hoogmadeseweg, de Dr. De Bruijnestraat en de Hoofdstraat. Voor de nieuwe bewoners van de woningen aan het Amaliaplein is een tijdelijke inrit gemaakt vanaf het Amaliaplein.

Omwonenden
Bewoners van de Ericalaan en direct aangrenzende straten ontvangen hebben begin oktober een brief van de gemeente en aannemer ontvangen over de werkzaamheden, de bereikbaarheid van hun woning en parkeermogelijkheden.

Documenten

Ontwerp Ericalaan
Gemeente aan Huis: Hoe de Ericalaan eruit gaat zien (8 april 2020)

Verkeerscirculatie Amaliaplein e.o.
Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein e.o. (5 juli 2019)
VISSIM-studie (Movares 20 juni 2019)
Kruispuntverkenning (12 april 2019)
Memo Kruispuntberekeningen omgeving Amaliaplein (Mobycon 15 februari 2019)
Oplegnotitie voor gemeenteraad verkeersstructuur Amaliaplein (22 januari 2019)
Aanvullend onderzoek verkeerstructuur Leiderdorp (Movares 18 januari 2019)
Quickscan Geluid (DGMR 17 januari 2019)
Quickscan Luchtkwaliteit (DGMR 9 januari 2019)
Verkeersstructuur Leiderdorp (Movares 16 januari 2018)
Verkeersafwikkeling Lidl aan Amaliaplein (Mobycon 1 september 2017)

Bespreking verkeerscirculatie in gemeenteraad
18 februari 2019 (politiek forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Contact

Projectleider: Friedeke Drewes
f.drewes@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Heeft u een vraag? Mailt u dan naar info@leiderdorp.nl
Vermeld daarbij het onderwerp Herinrichting Ericalaan.