Artikel Herinrichting Ericalaan en Simon Smitweg

De Ericalaan en de Simon Smitweg bij het gemeentehuis krijgen een andere inrichting. Het ontwerpproces van de wegen en aanliggende kruisingen start in september 2019.

Aanleiding is de komst van supermarkt Lidl en woningen op het Amaliaplein. De nieuwbouw trekt extra verkeer aan op de toch al te drukke Ericalaan en de kruising met de Willem-Alexanderlaan. Om dit verkeer goed af te wikkelen, gaat de gemeente de huidige verkeerssituatie op de Ericalaan en de Simon Smitweg aanpassen. De wegen en kruisingen moeten daarom heringericht worden.

Besluit verkeerscirculatie
Het college van burgemeester en wethouders besloot in juli 2019 dat de Ericalaan wordt heringericht als wijkontsluitingsweg van 30 km/u. De weg blijft tweerichtingsverkeer en behoudt een voorrangskruising met de Willem-Alexanderlaan.
De Simon Smitweg krijgt op het stuk tussen de Willem-Alexanderlaan en de Hoogmadeseweg tweerichtingsverkeer. Nu is dat eenrichtingsverkeer. Tussen de Willem-Alexanderlaan en het kruispunt Persant Snoepweg/Engelengaal blijft de Simon Smitweg een gebiedsontsluitingsweg van 50 km/u.

Ontwerp
Bewoners, bedrijven en organisaties in de directe omgeving van beide straten denken in ontwerpgroepen mee over de herinrichting. Het ontwerpproces voor de Ericalaan is gestart in september 2019 en dat voor de Simon Smitweg in november 2019.

Planning

  • 1e kwartaal 2020: vaststelling definitieve ontwerpen door college
  • 2e kwartaal 2020: terinzagelegging verkeersbesluiten en gelegenheid zienswijzen in te dienen
  • 3e/4e kwartaal 2020: start uitvoering

Documenten

Verkeerscirculatie:

Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein e.o. (5 juli 2019)
VISSIM-studie (Movares 20 juni 2019)
Kruispuntverkenning (12 april 2019)
Memo Kruispuntberekeningen omgeving Amaliaplein (Mobycon 15 februari 2019)
Oplegnotitie voor gemeenteraad verkeersstructuur Amaliaplein (22 januari 2019)
Aanvullend onderzoek verkeerstructuur Leiderdorp (Movares 18 januari 2019)
Quickscan Geluid (DGMR 17 januari 2019)
Quickscan Luchtkwaliteit (DGMR 9 januari 2019)
Verkeersstructuur Leiderdorp (Movares 16 januari 2018)
Verkeersafwikkeling Lidl aan Amaliaplein (Mobycon 1 september 2017)

Bespreking in gemeenteraad:

18 februari 2019 (politiek forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Contact
Projectleider gemeente: Friedeke Drewes
f.drewes@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500