Artikel Herinrichting Simon Smitweg

Een deel van de Simon Smitweg wordt opnieuw ingericht. Dit is het deel vanaf het kruispunt Persant Snoepweg -  Engelendaal tot aan het kruispunt Simon Smitweg - Willem-Alexanderlaan. De hele Simon Smitweg wordt ingericht als een tweerichtingsverkeerweg. Daarvoor worden ook beide kruispunten aangepast voor een goede en veilige verkeersafwikkeling. Het deel van de Simon Smitweg langs het Alrijne ziekenhuis hoort niet tot de herinrichting. Bekijk hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien.

Aanleiding aanpassen verkeerscirculatie
Herinrichting van de Simon Smitweg vloeit voort uit een collegebesluit van juli 2019 over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. Burgemeester en wethouders beslisten toen dat de Simon Smitweg tweerichtingsverkeer krijgt en de maximumsnelheid van 50 km/u behoudt. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer met 30 km/u. Het college vindt dit de beste oplossing om het extra verkeer naar de supermarkt en de woningen op het Amaliaplein (zie projectpagina Amaliaplein) in goede banen te leiden. Aan dit besluit ging uitgebreid onderzoek naar de verkeerscirculatie vooraf, zie onder Documenten.

Plan voor herinrichting
Na het collegebesluit is een plan voor herinrichting van de Simon Smitweg gemaakt. Belanghebbenden konden hierover in een werkgroep meedenken en meepraten. Op basis van hun wensen en de eisen van de gemeente maakte een verkeersbureau vervolgens een ontwerp. De wensen van bewoners zijn voor zover dat kon in het ontwerp verwerkt.

Bestemmingsplan en verkeersbesluiten
Het nieuwe profiel van de Simon Smitweg valt net niet helemaal binnen de verkeersbestemming van het bestemmingsplan. Daarom is het nodig het bestemmingsplan te wijzigen. Ook zijn twee verkeersbesluiten nodig, onder meer voor het instellen van tweerichtingsverkeer ter hoogte van het gemeentehuis. Deze ontwerpbesluiten zijn eind augustus genomen en de stukken liggen vanaf 2 september 2020 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen op de ontwerpbesluiten bij de gemeente worden ingediend. De links naar het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpverkeersbesluiten vindt u onder documenten.

Uitvoering
De uitvoering van de herinrichting is gepland voor het 2e kwartaal van 2021. De start is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure. De startdatum publiceren we in Gemeente aan Huis en de gemeentelijke website.

Documenten
Simon Smitweg
GAH: Hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien
Verkeersbesluit 1
Verkeersbesluit 2 
Plaatsing in de Staatscourant
Bestemmingsplan
Ontheffing hogere grenswaarden Simon Smitweg

Verkeerscirculatie Amaliaplein
Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein
Projectpagina Herinrichting Ericalaan
Onderzoeken met betrekking tot de verkeerscirculatie vindt u rechts in de kolom, onder gerelateerde content. Deze documenten horen bij het collegebesluit van juli 2019.

Bespreking verkeerscirculatie in gemeenteraad
18 februari 2019 (Politiek Forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Contact
Projectleider: Friedeke Drewes
f.drewes@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Heeft u een vraag?
Mailt u dan naar info@leiderdorp.nl
Vermeld daarbij het onderwerp Herinrichting Simon Smitweg.