Artikel Herinrichting Simon Smitweg

Een deel van de Simon Smitweg moet worden heringericht om een robuuste en veilige verkeersafwikkeling te realiseren. Dit is het deel vanaf het kruispunt Persant Snoepweg - Engelendaal tot aan het kruispunt Simon Smitweg - Willem-Alexanderlaan. Hiervoor zal de Simon Smitweg worden ingericht als een tweerichtingsweg en dienen beide kruispunten te worden aangepast. Het deel van de Simon Smitweg langs het Alrijne ziekenhuis hoort niet tot de herinrichting. Bekijk hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien.

Aanleiding aanpassen verkeerscirculatie
Herinrichting van de Simon Smitweg komt voort uit een collegebesluit van juli 2019 over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. Burgemeester en wethouders beslisten toen dat de Simon Smitweg tweerichtingsverkeer krijgt en de maximumsnelheid van 50 km/u behoudt. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer met een maximumsnelheid van 30 km/u. Het college vindt dit de beste oplossing om het extra verkeer naar de supermarkt en de woningen op het Amaliaplein in goede banen te leiden. Aan dit besluit ging uitgebreid onderzoek naar de verkeerscirculatie vooraf, deze zijn te vinden onder het kopje documenten. De herinrichting van de Ericalaan is inmiddels klaar.

Plan voor herinrichting
Na het collegebesluit is een plan voor herinrichting van de Simon Smitweg gemaakt. Belanghebbenden konden hierover in een werkgroep meedenken en meepraten. Op basis van hun wensen en de eisen van de gemeente maakte een verkeersbureau een ontwerp. De wensen van bewoners zijn voor zover dat kon in het ontwerp verwerkt.

In de raadsvergadering van 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Simon Smitweg vastgesteld. Deze bestemmingsplanwijziging is nodig omdat het nieuwe ontwerp van de Simon Smitweg niet binnen het bestemmingsplan past. De stukken van de bestemmingsplanwijziging zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem. De beroepstermijn is inmiddels verlopen.

Uitvoering
Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van het ontwerp tot een bestek om het werk aan te besteden. De uitvoering van de herinrichting staat gepland voor het 4e kwartaal van 2021 tot en met het 1e kwartaal van 2022. Dit is mede afhankelijk van levertijden en de planning van kabels- en leidingenbedrijven. De startdatum wordt gepubliceerd in het Leidersdorpsweekblad en op de gemeentelijke website. Direct omwonenden informeren we per brief.

Documenten
Simon Smitweg
GAH: Hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien
Ontwerpbesluiten: Plaatsing in de Staatscourant 
Ontheffing hogere grenswaarden Simon Smitweg
Veelgestelde vragen over de Simon Smitweg

Verkeerscirculatie Amaliaplein
Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein
Onderzoeken met betrekking tot de verkeerscirculatie vindt u rechts in de kolom, onder gerelateerde content. Deze documenten horen bij het collegebesluit van juli 2019.

Bespreking verkeerscirculatie in gemeenteraad
18 februari 2019 (Politiek Forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Bespreking bestemmingsplan in de gemeenteraad
18 januari 2021 (Politiek Forum): Bestemmingsplan reconstructie Simon Smitweg
25 januari 2021 (Gemeenteraad): Vaststelling bestemmingsplan reconstructie Simon Smitweg

Contact
Projectleider: Darryl Stuart
tel. (071) 54 58 500
d.stuart@leiderdorp.nl

Junior projectleider: Hubrecht van der Marel
tel. (071) 54 58 500
h.van.der.marel@leiderdorp.nl

Heeft u een vraag?
Veel voorkomende vragen hebben wij beantwoord op deze pagina
Heeft u daarna nog vragen? Mailt u dan naar info@leiderdorp.nl
Vermeld daarbij het onderwerp Herinrichting Simon Smitweg.