Artikel Herinrichting Simon Smitweg

De Simon Smitweg krijgt tussen de Persant Snoepweg en de Willem-Alexanderlaan een nieuwe inrichting. De weg wordt geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Ook de kruising met de Persant Snoepweg/Engelendaal en de Willem-Alexanderlaan worden aangepast. De herinrichting is nodig om de kruising Ericalaan-Willem-Alexanderlaan te ontlasten. Die is drukker geworden door de komst van supermarkt Lidl en nieuwbouwwoningen aan het Amaliaplein.

Uitvoering
Op 6 september 2021 start de uitvoering. De aannemer begint met het deel tussen de Hoogmadeseweg en de Willem-Alexanderlaan. Dit duurt tot ongeveer half november. Daarna is het stuk tussen de Hoogmadeseweg en de kruising met de Persant Snoepweg aan de beurt. Deze werkzaamheden aan de verharding zijn naar verwachting eind december 2021 klaar. In het 1e kwartaal van 2022 volgen dan nog de groenaanleg en het planten van bomen.

6 september - half november 2021
Afsluitingen en bereikbaarheid:

  • De Simon Smitweg is vanaf de inrit van de milieustraat tot de Willem-Alexanderlaan afgesloten voor al het verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers.
  • De milieustraat blijft bereikbaar. Hofje van Holtlant is bereikbaar via de ingang bij huisnummer 1.
  • De Willem-Alexanderlaan blijft open voor doorgaand autoverkeer. Dat moet wel rekening houden met verkeershinder bij de kruising met de Simon Smitweg:
    Tussen 7.00 en 16.00 uur geldt af en toe een om en om regeling over één rijbaan. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.
    Tussen 21.00 en 6.00 uur wordt de Willem-Alexanderlaan incidenteel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Borden geven dan de omleiding aan. Deze nachtafsluitingen publiceren we via de website.
  • De fietspaden bij de kruising van de Simon Smitweg met de Willem-Alexanderlaan zijn afgesloten. Fietsers worden met borden omgeleid via de Hoogmadeseweg en Hofje van Holtlant.

Bekijk het kaartje.

Ontwerp
Wilt u weten hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien? Bekijk dan de toelichtingDe wensen van omwonenden zijn voor zover dat kon verwerkt in het ontwerp. Zij konden in een werkgroep meedenken en meepraten.

Voorgeschiedenis
Herinrichting van de Simon Smitweg komt voort uit een collegebesluit van juli 2019 over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein. De komst van een supermarkt en nieuwbouwwoningen zorgt daar voor extra verkeer. Om dat verkeer in goede banen te leiden, besloten burgemeester en wethouders dat de Simon Smitweg tweerichtingsverkeer krijgt en de maximumsnelheid van 50 km/u behoudt. De Ericalaan blijft tweerichtingsverkeer met een maximumsnelheid van 30 km/u.
Aan het collegebesluit ging uitgebreid onderzoek naar de verkeerscirculatie vooraf. U vindt de rapporten onder het kopje Documenten. De herinrichting van de Ericalaan is begin 2021 afgerond.
In de raadsvergadering van 25 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor de Simon Smitweg vastgesteld. Deze bestemmingsplanwijziging was nodig omdat het nieuwe wegontwerp niet binnen het bestemmingsplan past. De stukken van de bestemmingsplanwijziging zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Foto's

Update 1 december

Simon Smitweg 1
Simon Smitweg 2
Simon Smitweg 3
Simon Smitweg 4
Simon Smitweg 5
Simon Smitweg 6
Simon Smitweg 7
Simon Smitweg 8
Simon Smitweg 9
Simon Smitweg 10
Simon Smitweg 11
Simon Smitweg 12
Simon Smitweg 13
     


Update 11 oktober

Simon Smitweg 1
Simon Smitweg 2
Simon Smitweg 3
Simon Smitweg 4
Simon Smitweg 5
Simon Smitweg 6
Simon Smitweg 7
Simon Smitweg 8
Simon Smitweg 9
 


Documenten

Simon Smitweg
GAH: Hoe de Simon Smitweg eruit gaat zien
Ontwerpbesluiten: Plaatsing in de Staatscourant 
Ontheffing hogere grenswaarden Simon Smitweg
Veelgestelde vragen over de Simon Smitweg

Verkeerscirculatie Amaliaplein
Memo totstandkoming verkeerscirculatie Amaliaplein
Onderzoeken met betrekking tot de verkeerscirculatie vindt u rechts in de kolom, onder gerelateerde content. Deze documenten horen bij het collegebesluit van juli 2019.

Bespreking verkeerscirculatie in gemeenteraad
18 februari 2019 (Politiek Forum): bespreking varianten verkeerscirculatie Amaliaplein, Ericalaan en Simon Smitweg
4 februari 2019 (informatieavond raad): toelichting varianten verkeerscirculatie
15 oktober 2018 (gemeenteraad): vaststelling bestemmingsplan Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp

Bespreking bestemmingsplan in de gemeenteraad
18 januari 2021 (Politiek Forum): Bestemmingsplan reconstructie Simon Smitweg
25 januari 2021 (Gemeenteraad): Vaststelling bestemmingsplan reconstructie Simon Smitweg

Contact
Projectleider: Darryl Stuart
tel. (071) 54 58 500
d.stuart@leiderdorp.nl

Junior projectleider: Hubrecht van der Marel
tel. (071) 54 58 500
h.van.der.marel@leiderdorp.nl

Heeft u een vraag?
Veel voorkomende vragen hebben wij beantwoord op deze pagina
Heeft u daarna nog vragen? Mailt u dan naar info@leiderdorp.nl
Vermeld daarbij het onderwerp Herinrichting Simon Smitweg.