Artikel Hoogbouwvisie

De gemeente werkt aan regels voor het bouwen van hoge gebouwen in Leiderdorp. Die worden vastgelegd in een Hoogbouwvisie. De visie geeft aan in welke gebieden hoogbouw wel en niet wordt toegestaan. Ook beschrijft ze de spelregels voor hoogte, vorm, aansluiting bij de omgeving en kwaliteiten op straatniveau.

Aanleiding
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van commerciële partijen die in Leiderdorp woningen willen bouwen. Vaak gaat het om hoogbouw. Om dergelijke bouwinitiatieven te kunnen beoordelen, zijn spelregels voor hoogbouw nodig. Die waarborgen de kwaliteit en een goede inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Ook geven zij duidelijkheid naar de inwoners en naar ontwikkelaars.

Het is onvermijdelijk dat op sommige plekken in Leiderdorp meer in de hoogte wordt gebouwd. Er bestaat in onze regio een groot woningtekort. De gemeente wil op gepaste wijze haar steentje bijdragen. Leiderdorp houdt het omliggende landschap graag vrij voor natuur en recreatie. Ruimte voor nieuwe woningen moet daarom vooral in het gebouwde gebied worden gevonden. Waar en hoe we woningen toevoegen in het gebouwde gebied, is onderwerp van de Hoogbouwvisie.

Participatie
We betrekken inwoners, bedrijven en organisaties bij de totstandkoming van de Hoogbouwvisie. Op 14 april 2021 organiseerden wij een eerste informatiebijeenkomst. Daarna volgt een digitale enquête. Zodra de hoogbouwvisie in concept klaar is, organiseren we rondetafelgesprekken en een bijeenkomst waarin reacties kunnen worden gegeven. Het besluitvormingsproces start daarna. De Hoogbouwvisie wordt dan eerst besproken in het Politiek Forum en vervolgens in de gemeenteraad. Bij de vergaderingen kan ingesproken worden. De Hoogbouwvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Digitale enquête
Wij horen graag uw mening over hoogbouw en wat u bij hoogbouw belangrijk vindt. Van 22 april tot en met 2 mei 2021 kunt u meedoen aan een digitale enquête. Daarin vragen we waar u hoogbouw wel en niet vindt passen, welke hoogtes u acceptabel vindt en welke zaken extra aandacht vragen. We presenteren de resultaten aan de gemeenteraad en gebruiken ze om de Hoogbouwvisie te maken.
U vindt de enquête vanaf 22 april 2021 op www.startvragenlijst.nl/leiderdorp

Meedenken
Wilt u meedenken over de hoogbouwvisie? Dan kunt u zich aanmelden via d.ploeg@leiderdorp.nl U ontvangt dan na de zomervakantie 2021 bericht over de rondetafelgesprekken die wij gaan organiseren over de concept-hoogbouwvisie.

Planning
22 april - 2 mei 2021: digitale enquête
juni 2021: raadsinformatiebijeenkomst over terugkoppeling proces en uitkomsten enquête
augustus 2021: rondetafelgesprekken over concept-hoogbouwvisie
oktober 2021: informatiebijeenkomst voor inwoners over concept-hoogbouwvisie
september 2021: bespreking concept-hoogbouwvisie in Politiek Forum
november/december 2021: start besluitvormingsprocedure hoogbouwvisie
begin 2021: vaststelling hoogbouwvisie door gemeenteraad

Documenten
Presentatie infobijeenkomst Hoogbouwvisie 14 april 2021
Mentimeter infobijeenkomst Hoogbouwvisie 14 april 2021

Contact 
Projectleider: Marga van Strien
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500