De gemeente heeft spelregels gemaakt voor nieuwe bebouwing in Leiderdorp. Ze gaan over bouwhoogte, maat en schaal van nieuwe gebouwen. Zoals woningen en woongebouwen. De spelregels staan in het document Visie op Bouwhoogtes. Eerder noemden we deze ‘hoogbouwvisie’. De gemeenteraad moet de Visie op Bouwhoogtes nog vaststellen. Dat is gepland in mei 2022.

Met de spelregels wil de gemeente zorgen dat nieuwe bouwinitiatieven passen bij het karakter van Leiderdorp en de bestaande bebouwing. Ze geven aan wat de gemeente wel of niet passend vindt op bepaalde plekken in Leiderdorp. Dat geeft duidelijkheid naar initiatiefnemers als projectontwikkelaars en naar de inwoners.

Participatie

De Visie op Bouwhoogtes werd gemaakt met participatie van inwoners, ondernemers en organisaties. Op 14 april 2021 organiseerden wij een eerste informatiebijeenkomst. Daarna volgde een digitale enquête. Lees de rapportage. Ook hdit moment is nog niet bekend ielden we een rondetafelgesprek. Op 20 januari 2022 presenteerden we de concept-visie tijdens een digitale bijeenkomst; iedereen kon toen reageren. Bekijk de presentatie en de resultaten van Mentimeter. De reacties op de concept-visie zijn verwerkt in het document Beantwoording reacties 20 januari 2022.

Planning

Bespreking Visie op Bouwhoogtes in Politiek Forum: datum nog niet bekend
Vaststelling Visie op Bouwhoogtes door gemeenteraad: datum nog niet bekend

Documenten

Visie op Bouwhoogtes (15 maart 2022)
Beantwoording reacties 20 januari 2022
Presentatie bijeenkomst Visie op Bouwhoogtes (20 januari 2022)
Mentimeter bijeenkomst Visie op Bouwhoogtes (20 januari 2022)
Rapportage burgerpanel hoogbouwvisie (mei 2021) 
Presentatie infobijeenkomst Hoogbouwvisie 14 april 2021
Mentimeter infobijeenkomst Hoogbouwvisie 14 april 2021

Contact 

E-mail: info@leiderdorp.nl onder vermelding van 'Visie op Bouwhoogtes'
Telefoon: 071 54 58 500