Artikel Hoogbouwvisie

De gemeente werkt aan regels voor het bouwen van hoge gebouwen in Leiderdorp. Die worden vastgelegd in een Hoogbouwvisie. De visie geeft aan in welke gebieden hoogbouw wel en niet wordt toegestaan. Ook beschrijft ze de spelregels voor hoogte, vorm, aansluiting bij de omgeving en kwaliteiten op straatniveau.

Aanleiding
De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van commerciële partijen die in Leiderdorp woningen willen bouwen. Vaak gaat het om hoogbouw. Om dergelijke bouwinitiatieven te kunnen beoordelen, zijn spelregels voor hoogbouw nodig. Die waarborgen de kwaliteit en een goede inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Ook geven zij duidelijkheid naar de inwoners en naar ontwikkelaars.

Het is onvermijdelijk dat op sommige plekken in Leiderdorp meer in de hoogte wordt gebouwd. Er bestaat in onze regio een groot woningtekort. De gemeente wil op gepaste wijze haar steentje bijdragen. Leiderdorp houdt het omliggende landschap graag vrij voor natuur en recreatie. Ruimte voor nieuwe woningen moet daarom vooral in het gebouwde gebied worden gevonden. Waar en hoe we woningen toevoegen in het gebouwde gebied, is onderwerp van de Hoogbouwvisie.

Participatie
We betrekken inwoners, bedrijven en organisaties bij de totstandkoming van de hoogbouwvisie. Op 14 april 2021 organiseerden wij een eerste informatiebijeenkomst. Daarna volgde een digitale enquête. Lees de rapportage.
Zodra een eerste versie van de hoogbouwvisie klaar is, organiseren we rondetafelgesprekken en een bijeenkomst waarin reacties kunnen worden gegeven. Het besluitvormingsproces start daarna. De hoogbouwvisie wordt dan eerst besproken in het Politiek Forum en vervolgens in de gemeenteraad. Bij de vergaderingen kan ingesproken worden. De hoogbouwvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad.

Meedenken
Wilt u meedenken over de hoogbouwvisie? Dan kunt u zich aanmelden via d.ploeg@leiderdorp.nl U ontvangt dan na de zomervakantie 2021 bericht over de rondetafelgesprekken die wij gaan organiseren over de concept-hoogbouwvisie.

Planning
28 juni 2021: terugkoppeling resultaten burgerparticipatie in Politiek Forum. Bezoek het raadsinformatiesysteem.
4e kwartaal 2021:
rondetafelgesprekken over concept-hoogbouwvisie
informatiebijeenkomst voor inwoners over concept-hoogbouwvisie
start besluitvormingsprocedure hoogbouwvisie
begin 2022: 
vaststelling hoogbouwvisie door gemeenteraad 

Documenten

Rapportage burgerpanel hoogbouwvisie (mei 2021) 
Presentatie infobijeenkomst Hoogbouwvisie 14 april 2021
Mentimeter infobijeenkomst Hoogbouwvisie 14 april 2021

Contact 
Projectleider: Marga van Strien
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500