Artikel Hoogbouwvisie

De gemeente werkt aan een hoogbouwvisie. Die gaat aangeven waar hoogbouw in Leiderdorp een plek kan krijgen en waar niet, en welke spelregels voor hoogbouw gelden.

Aanleiding
Er bestaat in onze regio een grote behoefte aan nieuwe woningen. Leiderdorp wil op gepaste wijze haar steentje bijdragen om het woningtekort op te lossen. De ruimte om nieuwe woningen te bouwen moet in het bebouwde gebied worden gevonden. De gemeente wil het omliggende landschap namelijk vrij houden voor natuur en recreatie. Hoogbouw is een van de manieren om meer woningen te realiseren en tegelijkertijd groen en water te behouden.

Hoogbouwvisie
De gemeente wil hoogbouw niet overal in het dorp zomaar toestaan. In de hoogbouwvisie legt zij vast op welke plekken hoogbouw wel en niet kan plaatsvinden, en onder welke voorwaarden. Bij dat laatste kunt u denken aan spelregels voor hoogte, vorm, aansluiting bij de omgeving en kwaliteiten op straatniveau. De hoogbouwvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Ze dient daarna voor de gemeente als toetsingskader voor bouwplannen.

Participatie
De inwoners van Leiderdorp betrekken we op diverse manieren bij de totstandkoming van de hoogbouwvisie. Zij kunnen input leveren via een digitale bijeenkomst en een enquête in april 2021. Zodra de hoogbouwvisie in concept gereed is, organiseren we rondetafelgesprekken en een bijeenkomst. Daarna start het besluitvormingsproces. De hoogbouwvisie wordt dan eerst besproken in het Politiek Forum en vervolgens in de gemeenteraad. Bij de vergaderingen kan ingesproken worden.

Planning
14 april 2021: digitale bijeenkomst voor inwoners: toelichting aanleiding en proces + horen van ideeën, meningen en wensen
22 april - 2 mei 2021: digitale enquête
juli 2021: informatiebijeenkomst voor inwoners over concept-hoogbouwvisie
september 2021: bespreking concept-hoogbouwvisie in Politiek Forum
november/december 2021: start besluitvormingsprocedure hoogbouwvisie
Begin 2021: vaststelling hoogbouwvisie door gemeenteraad

Contact
Projectleider: Marga van Strien
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500