Artikel Kentekenonderzoek Leiderdorp Zuid

In het coalitieakkoord 2018-2022 is aangekondigd dat er een volledig onderzoek komt naar de verkeersafwikkeling van doorgaand en bestemmingsverkeer vanuit Alphen aan den Rijn en naar Leiden in het zuidelijk deel van Leiderdorp. In dit verband wordt er een kentekenonderzoek gehouden. Dit onderzoek wordt gecombineerd uitgevoerd met het kentekenonderzoek Spanjaardsbrug. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid verkeer die de route Ericalaan/Acacialaan,  Simon Smitweg/Engelendaal of Simon Smitweg/Alrijne ziekenhuis, dan wel Mauritssingel/Achthovenerweg neemt. Deze informatie wordt gebruikt voor het bestemmingsplan Amaliaplein  en de nieuw te ontwikkelen beleidsvisie van Leiderdorp (IVVP).

Uitvoering kentekenonderzoek
Het onderzoek zal plaatsvinden in week 37 en 38, gelijktijdig met het kentekenonderzoek Spanjaardsbrug e.o. Hiervoor komen camera's op de volgende locaties en zoals aangeduid op de bijbehorende detailtekeningen.

Achthovenerweg

Ericalaan ter hoogte van de kruising met Willem-Alexanderlaan

Hoofdstraat ter hoogte van de kruising met A4

Kruising Acacialaan - Persant Snoepweg in de richting van Leiden

Kruising Acacialaan - Persant Snoepweg in de richting van Engelendaal

Simon Smitweg ter hoogte van Leythenrode

Engelendaal ter hoogte van kruising met Persant Snoepweg

Simon Smitweg ter hoogte van Alrijne Ziekenhuis

Hoe werkt een kentekenonderzoek?
Bij een kentekenonderzoek worden op verschillende punten op straat de kentekens van alle passerende voertuigen opgenomen. Dit gebeurt met zogenaamde kentekenherkenningscamera's. Op deze manier wordt het kenteken, het tijdstip van passeren en de rijrichting opgenomen. Vervolgens worden al deze kentekens van de verschillende locaties, digitaal vergeleken.

Een voorbeeld
Een auto rijdt het gebied in bij punt A. 4 Minuten later rijdt de auto het gebied uit bij punt B. Omdat we weten dat het doorrijden van punt A naar punt B ongeveer 4 minuten duurt, wordt de auto als 'doorgaand verkeer' bestempeld. Als dezelfde auto er bijvoorbeeld 15 minuten of langer over zou doen, dan heeft deze een tussenstop gemaakt. Dit maakt dat de auto een bestemming had in het gebied en zodoende als 'bestemmingsverkeer' wordt aangemerkt.

Van deze auto uit het voorbeeld weten we nu de volgende dingen:

Waar de auto vandaan kwam

Waar de auto naartoe ging

Of de auto bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer is

Door in het onderzoeksgebied ook tussenpunten op te nemen, kunnen we daarnaast ook in beeld brengen via welke route deze auto heeft gereden.

Privacy
De kentekengegevens worden gebruikt om verkeersstromen , routekeuze of doorgaand of  bestemmingsverkeer vast te leggen. Dit gebeurt anoniem, zonder koppeling met persoonsgegevens. De kentekengegevens worden uitsluitend gebruikt voor de analyse van de verkeersstromen en herkomst en bestemming van verkeer. Zodra deze informatie in beeld is, worden de unieke kentekengegevens vernietigd.