We gaan de Laan van Berendrecht in 2022 opnieuw inrichten. Er komt een gescheiden voetpad en fietspad. Ook vervangen wij de verlichting en maken we ruimte voor groen.

Planning

Het ontwerp is nu klaar. De werkzaamheden starten in augustus 2022.

De werkzaamheden aan de Laan van Berendrecht zijn voor een groot deel al klaar. Het gedeelte tussen de Engelendaal tot huisnummers 100-150 en het gedeelte bij de Kievitstraat zijn dat nog niet.

Het doorgaande fietspad is tijdens de kerstperiode wel open van 23 december 2022 tot en met 8 januari 2023. Op 9 januari 2023 sluiten we het doorgaande fietspad tussen de Engelendaal en huisnummers 100-150 af. Hier werken we dan verder aan de riolering en de nieuwe inrichting.

Ook maken we het gedeelte bij de Kievitstraat vanaf 9 januari gereed. Fietsers en voetgangers worden dan omgeleid.

De reden voor een nieuw ontwerp

We veranderen de Laan van Berendrecht, omdat fietsers en voetgangers geen eigen pad hebben. Hierdoor voelen met name voetgangers zich onveilig in het verkeer. De herinrichting is afgesproken toen het college in januari 2020 de mobiliteitsvisie vaststelde. Meer informatie over de mobiliteitsvisie vindt u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsvisie.

Vragen

Meer informatie over de herinrichting van de Laan van Berendrecht delen we via de kanalen van de gemeente: de website, bewonersbrieven, onze online nieuwsbrief en sociale media. Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Dennis Stafleu. U stuurt een e-mail naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp 'Informatieavond Laan van Berendrecht'.

Documenten

Bewonersbrief 13 juli
Afbeelding fase 1 en 2
Definitief ontwerp