We gaan de Laan van Berendrecht in 2022 opnieuw inrichten. Er komt een gescheiden voetpad en fietspad. Ook vervangen wij de verlichting en maken we ruimte voor groen. De afgelopen maanden hebben we een ontwerp gemaakt. Dit hebben we eind 2021 besproken met een aantal bewonersorganisaties van de Laan van Berendrecht. Toen hebben we de ontwerpkeuzes uitgelegd.

Ontwerp bekijken
Op de informatieavond van 10 februari 2022 waren er een aantal verzoeken om het ontwerp aan te passen. Deze zijn verwerkt. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Bankje en prullenbak voor ijswinkel Danice zijn teruggeplaatst op de oude locatie tegenover kookwinkel ‘Kookplanet'.
  • Het bankje ter hoogte van Domino's is teruggeplaatst naar de huidige locatie.
  • De groenstrook tegenover ijswinkel Danice is kleiner gemaakt zodat er gelost en geladen kan worden.
  • De straatverlichting is toegevoegd.

Daarmee is het ontwerp nu definitief.

Planning
Op dit moment bereiden wij de realisatie van het project voor. Als de planning bekend is, informeren wij bewoners en winkeliers hierover met een brief. Ook plaatsen wij de planning op deze pagina. Wij verwachten dat we begin juni 2022 kunnen starten.

Informatieavond 10 februari 2022
Wij hebben de ontwerpen verder toegelicht. Hier vindt u de presentatie van deze avond. Binnenkort plaatsen wij ook nog een lijst waarin wij een aantal vragen beantwoorden die deze avond zijn gesteld.

De reden voor een nieuw ontwerp
We veranderen de Laan van Berendrecht, omdat fietsers en voetgangers geen eigen pad hebben. Hierdoor voelen met name voetgangers zich onveilig in het verkeer. De herinrichting is afgesproken toen het college in januari 2020 de mobiliteitsvisie vaststelde. Meer informatie over de mobiliteitsvisie vindt u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsvisie.

Vragen
Meer informatie over de herinrichting van de Laan van Berendrecht delen we via de kanalen van de gemeente: de website, bewonersbrieven, onze online nieuwsbrief en sociale media. Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Dennis Stafleu. U stuurt een e-mail naar info@leiderdorp.nl , met als onderwerp 'Informatieavond Laan van Berendrecht'.