We gaan de Laan van Berendrecht in 2022 opnieuw inrichten. Er komt een gescheiden voetpad en fietspad. Ook vervangen wij de verlichting en maken we ruimte voor groen.

Planning

Het ontwerp is nu klaar. De werkzaamheden starten in augustus 2022.

Fase 1: 16 augustus tot en met begin september

Werkzaamheden tussen huisnummers 154-206 en 100-152. Het fietspad is dan afgesloten, fietsers worden omgeleid. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden lopen, aan de kant van de vijver.

De jaarmarkt op 3 september kan gewoon doorgaan.

Fase 2: begin september tot en met eind september

Dit is aan de kant van de Van Diepeningenlaan. We werken vanaf de Van Diepeningenlaan richting de Engelendaal. Het fietspad is dan afgesloten, fietsers worden omgeleid. Voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden lopen, aan de kant van de vijver.

In dit document vindt u een afbeelding waarin fase 1 en 2 zijn aangegeven.

Fase 3 tot en met 9

Deze fases vinden aansluitend op fase 2 plaats.

De reden voor een nieuw ontwerp

We veranderen de Laan van Berendrecht, omdat fietsers en voetgangers geen eigen pad hebben. Hierdoor voelen met name voetgangers zich onveilig in het verkeer. De herinrichting is afgesproken toen het college in januari 2020 de mobiliteitsvisie vaststelde. Meer informatie over de mobiliteitsvisie vindt u op www.leiderdorp.nl/mobiliteitsvisie.

Vragen

Meer informatie over de herinrichting van de Laan van Berendrecht delen we via de kanalen van de gemeente: de website, bewonersbrieven, onze online nieuwsbrief en sociale media. Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Dennis Stafleu. U stuurt een e-mail naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp 'Informatieavond Laan van Berendrecht'.

Documenten

Bewonersbrief 13 juli
Afbeelding fase 1 en 2
Definitief ontwerp