Juni 2022

De afgelopen maanden hebben we een ontwerp gemaakt. Dit hebben we eind 2021 besproken met een aantal bewonersorganisaties van de Laan van Berendrecht. Toen hebben we de ontwerpkeuzes uitgelegd.

Ontwerp bekijken

Op de informatieavond van 10 februari 2022 waren er een aantal verzoeken om het ontwerp aan te passen. Deze zijn verwerkt. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Bankje en prullenbak voor ijswinkel Danice zijn teruggeplaatst op de oude locatie tegenover kookwinkel ‘Kookplanet'.
  • Het bankje ter hoogte van Domino's is teruggeplaatst naar de huidige locatie.
  • De groenstrook tegenover ijswinkel Danice is kleiner gemaakt zodat er gelost en geladen kan worden.
  • De straatverlichting is toegevoegd.

Daarmee is het ontwerp nu definitief.

---

Informatieavond 10 februari 2022

Wij hebben de ontwerpen verder toegelicht. Hier vindt u de presentatie van deze avond.