Artikel Lidl op het Amaliaplein

Ontwerp Lidl vanaf Willem-Alexanderlaan

Concept-ontwerp Lidl vanaf Willem-Alexanderlaan


Lidl gaat op het Amaliaplein, hoek Willem-Alexanderlaan met de Ericalaan, een supermarkt en 21 sociale huurwoningen bouwen. Het gemeentebestuur heeft deze ontwikkeling mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan is vastgesteld en een omgevingsvergunning voor de bouw van de supermarkt en woningen is verleend. Lidl is nu op zoek naar een aannemer voor de supermarkt. Naar verwachting kan de winkel in 2020 haar deuren openen.
Op maandag 18 februari jl. hadden de raadsleden in het politiek forum de gelegenheid om het debat te voeren over de verkeerscirculatie rond het Amaliaplein en specifiek de Ericalaan en de Simon Smitweg. Om tot een besluit over de verkeerscirculatie te komen, vroeg het College de mening van de raadsleden.

Communicatie en participatie
U kunt zich aanmelden voor de Lidl-nieuwsbrief via projectontwikkeling@lidl.nl Met de nieuwsbrief houdt Lidl u op de hoogte van de vorderingen van dit project.

Omwonenden worden via een klankbordgroep bij de verdere planvorming betrokken. De klankbordgroep heeft als doel om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte en bestaat uit 8 tot 10 belanghebbenden. Informatie over de klankbordgroep? U kunt een mail sturen naar projectontwikkeling@lidl.nl  Wij beschikken over een voldoende aantal belanghebbende. U kunt zich niet meer aanmelden voor de klankbordgroep.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief maart 2018


Contact
Projectleider gemeente:
Friedeke Drewes
f.drewes@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Lidl:
Jeroen van Eikeren (Projectontwikkelaar)
Jeroen.van.Eikeren@lidl.nl
Telefoon: 035 52 86 508