Artikel Locatie Driemaster

Woningcorporatie Rijnhart Wonen, ontwikkelaar Syntrus Achmea en zorginstelling Philadelphia ontwikkelen gezamenlijk nieuwbouw op de Driemasterlocatie aan de Wilddreef. Er komen twee nieuwe woongebouwen met huurwoningen en zorginstelling Nieuw Buitenzorg van Stichting Philadelphia wordt uitgebreid.

Planning
voorjaar 2019: start bouwrijp maken
medio 2020: oplevering woningen

Voorgeschiedenis
Basis voor de planvorming is de ontwikkelvisie die de gemeenteraad op 2 maart 2015 vaststelde. De visie bevat mogelijke scenario's voor de herontwikkeling en werd in samenspraak met de instellingen en omwonenden gemaakt. Op 20 februari 2017 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van de Driemasterlocatie vast. Dit plan werd op 30 januari 2017 aan de raad gepresenteerd.
Op 19 maart 2018 ging de raad akkoord met het bouwplan.

Bezoek voor meer informatie over de sociale huurwoningen de website van Rijnhart Wonen.

Contact
Projectleider gemeente: Rob van de Loo
E-mail: rvdloo@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Projectleider Rijnhart Wonen: Marcel Buis
E-mail: m.buis@rijnhartwonen.nl
Telefoon: 071 58 11 180

Documenten