Artikel Locatie Driemaster

Driemaster impressie 2

Woningcorporatie Rijnhart Wonen en Ballast Nedam West realiseren op de hoek van Engelendaal en Vronkenlaan 98 huurwoningen. Op deze plek waar vroeger basisschool De Driemaster stond, komen twee woongebouwen. Woongebouw De Jonker bestaat uit 49 sociale huurwoningen verdeeld over acht woonlagen. In woongebouw De Ridder (negen woonlagen) worden 49 vrije sector huurwoningen gebouwd. 
Het bouwplan voor de Driemasterlocatie werd ontwikkeld in samenwerking met Stichting Philadelphia. Philadelphia breidt haar z
orginstelling Nieuw Buitenzorg aan de Lijnbaan uit.

Planning
Oktober 2019: start bouw woningen
Medio 2021: oplevering woningen

Planvorming
Basis voor de planvorming van de Driemasterlocatie is de ontwikkelvisie die de gemeenteraad op 2 maart 2015 vaststelde. De visie bevat mogelijke scenario's voor de herontwikkeling en werd in samenspraak met de instellingen en omwonenden gemaakt. Op 20 februari 2017 stelde de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van de Driemasterlocatie vast. Dit plan werd op 30 januari 2017 aan de raad gepresenteerd. Op 19 maart 2018 ging de raad akkoord met het bouwplan.

Belangstelling om hier te wonen?
Belangstellenden voor de vrije sector huurwoningen (woongebouw De Ridder) kunnen zich inschrijven via de website www.hureninderidder.nl.

De sociale huurwoningen van Rijnhart Wonen (woongebouw De Jonker) worden aangeboden via het regionale woningtoewijzingssysteem hureninhollandrijnland.nl. Voorwaarde is dat u op deze website ingeschreven staat als woningzoekende.

Bezoek voor meer informatie over het Driemasterproject de website van Rijnhart Wonen.

Contact
Projectleider gemeente: Rob van de Loo
E-mail: info@leiderdorp.nl
Telefoon: 071 54 58 500

Documenten