Artikel Locatie ROC

Impressie ROC-locatie plantsoen
Impressie: KAW

De voormalige schoollocatie van het ROC aan de Leidsedreef in Leiderdorp wordt de komende jaren getransformeerd tot woongebied. Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw Nieuwkoop (Engelendaal Ontwikkeling BV) realiseren er de woonwijk Bij de Zijl. Er komen 182 woningen: 42 eengezinswoningen (koop), 104 appartementen in een woontoren (vrije sector middeldure huur) en 36 appartementen in de sociale huursector. Met het aanbod aan huurappartementen wordt invulling gegeven aan de lokale en regionale vraag naar dit segment woningen. De sociale huurwoningen worden afgenomen door woningcorporatie Rijnhart Wonen.

De gemeenteraad ging 12 december 2016 akkoord met de ontwikkeling naar woongebied en met het stedenbouwkundig plan. Het plan past binnen de randvoorwaarden die de raad op 20 april 2015 voor de herontwikkeling van de ROC-locatie heeft vastgesteld. In april 2017 verleende het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.  

Planning
Eind 2017: aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit
Terinzagelegging voor 6 weken met gelegenheid voor zienswijzen
Besluit omgevingsvergunning
Terinzagelegging voor 6 weken met gelegenheid voor beroep
Maart 2018: start sloop en bouwrijp maken
Medio 2018: start bouw
2020: opleveren woningen

Huren
Interesse in een huurwoning in het middensegment in Bij de Zijl? Stuur dan uw contactgegevens (naam, email, telefoonnummer) naar engelendaal.leiderdorp@amvest.nl. U krijgt dan bericht zodra meer bekend is over de verhuur. Dat is gewoonlijk 6 maanden voor oplevering (gepland in 2020).
De sociale huurwoningen van Rijnhart Wonen worden omstreeks het eerste kwartaal 2020 opgeleverd. Zij worden tegen die tijd aangeboden op www.hureninhollandrijnland.nl. U moet ingeschreven staan om te kunnen reageren.

Alle koopwoningen zijn verkocht. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met Drieman Garantiemakelaars via nieuwbouw@drieman.nl of 0172 - 46 08 08. www.drieman.nl 

Meer informatie over het nieuwbouwplan vindt u op:
www.bijdezijl.nl
www.rijnhartwonen.nl

Contact
Gemeentelijk projectleider: Rob van de Loo, e-mail rvdloo@leiderdorp.nl of telefoon (071) 54 58 500.

 

Impressie ROC-locatie Zijlbrug
Impressie: KAW