In 2020 is het Leiderdorps sportakkoord gesloten. Een mooi resultaat met een brede samenwerking tussen veel verschillende betrokken partijen in en rondom de sport.

De belangrijkste doelstelling van het sportakkoord is om “meer inwoners van Leiderdorp blijvend te laten genieten van sport en bewegen”.

Aan de hand van vier verschillende ambities hebben de deelnemende partijen concrete acties geformuleerd die tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast is er een stuurgroep opgericht om de regie van het sportakkoord ter hand te nemen. In onderstaand filmpje stellen zij zich aan u voor!

  • Kijk hier voor het filmpje.
  • Klik hier voor Leiderdorpse sportakkoord en alle betrokken partijen.
  • Klik hier voor een factsheet over het Leiderdorpse sportakkoord.

Sportakkoord 2.0

Het huidige Sportakkoord is eind 2022 afgelopen. Op dit moment werken we aan de ontwikkeling van Sportakkoord 2.0.

Half december is het akkoord met 4 jaar verlengd.
Sportakkoord verlengd met 4 jaar | VNG

Tot die tijd zijn er geen aanvragen mogelijk. In het voorjaar van 2023 volgt er meer informatie.

Wilt u praten over de mogelijkheden voor 2023? Neem contact op met de aanjager van het Sportakkoord: Jorrit Smit info@jorritsmit.nl

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meedoen? Dat kan door een berichtje te sturen naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen met de leden van de stuurgroep.