Artikel Lokaal Sportakkoord Leiderdorp

Op donderdagavond 5 november 2020 is het Leiderdorps sportakkoord gesloten. Een mooi resultaat, dat – ondanks de coronacrisis – door veel verschillende betrokken partijen is neergezet. De belangrijkste doelstelling van het sportakkoord is om meer inwoners van Leiderdorp blijvend te laten genieten van sport en bewegen. Aan de hand van vier verschillende ambities hebben de deelnemers concrete acties geformuleerd die in de komende periode tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast is er een stuurgroep opgericht om de regie van het sportakkoord ter hand te nemen. In onderstaand filmpje stellen zij zich aan u voor!

Kijk hier voor het filmpje.

Klik hier voor Leiderdorpse sportakkoord en alle betrokken partijen.

Klik hier voor een factsheet over het Leiderdorpse sportakkoord.

Uitvoering:
Wilt u in de komende 3 maanden starten met de uitvoering van één van de activiteiten uit het Leiderdorps sportakkoord en heeft u hiervoor uitvoeringsbudget nodig? Vul dan – in afstemming met de kartrekker van het deelakkoord – dit aanvraagformulier in!

Algemeen:

  • U kunt dit aanvraagformulier opsturen naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com;
  • De uitgangspunten uit het sportakkoord van Leiderdorp zoals benoemd in het hoofdstuk 'financiën sportakkoord Leiderdorp' zijn leidend.

Heeft u nieuwe ideeën voor activiteiten die passen bij een van de deelakkoorden? Neem contact op met de desbetreffende kartrekker van het deelakkoord of stuur een e-mail naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com!

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u mee doen? Dat kan door een berichtje te sturen naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen met de leden van de stuurgroep.