Artikel Lokaal Sportakkoord Leiderdorp

Op donderdagavond 5 november 2020 is het Leiderdorps sportakkoord gesloten. Een mooi resultaat, dat – ondanks de coronacrisis – door veel verschillende betrokken partijen is neergezet. De belangrijkste doelstelling van het sportakkoord is om meer inwoners van Leiderdorp blijvend te laten genieten van sport en bewegen. Aan de hand van vier verschillende ambities hebben de deelnemers concrete acties geformuleerd die in de komende periode tot uitvoering worden gebracht. Daarnaast is er een stuurgroep opgericht om de regie van het sportakkoord ter hand te nemen. In onderstaand filmpje stellen zij zich aan u voor!

Kijk hier voor het filmpje.

Klik hier voor Leiderdorpse sportakkoord en alle betrokken partijen.

Uitvoering:
Wilt u in de komende 3 maanden starten met de uitvoering van één van de activiteiten uit het Leiderdorps sportakkoord en heeft u hiervoor uitvoeringsbudget nodig? Vul dan – in afstemming met de kartrekker van het deelakkoord – dit aanvraagformulier in!

Algemeen:

  • U kunt dit aanvraagformulier opsturen naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com;
  • De uitgangspunten uit het sportakkoord van Leiderdorp zoals benoemd in het hoofdstuk 'financiën sportakkoord Leiderdorp' zijn leidend.

Eerste aanvraagronde 2021:

  • Een aanvraag kan ingediend worden vóór 15 maart 2021.
  • De activiteit waarvoor het budget wordt aangevraagd start binnen 3 maanden na toekenning;
  • De stuurgroep neemt vóór 31 maart 2021 een besluit over de ingediende aanvragen;
  • De volgende aanvraagronde vindt plaats in Q2 2021 voor activiteiten die starten in Q3 van 2021.

De stuurgroep neemt nadat u een aanvraag heeft ingediend contact met u op.

Heeft u nieuwe ideeën voor activiteiten die passen bij een van de deelakkoorden? Neem contact op met de desbetreffende kartrekker van het deelakkoord of stuur een e-mail naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com!

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u mee doen? Dat kan door een berichtje te sturen naar sportakkoordleiderdorp@gmail.com. Uiteraard kunt u ook persoonlijk contact opnemen met de leden van de stuurgroep.