Artikel Mobiliteitsplan Bereikbaar en Op Weg

Leiderdorp werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan bestaat uit twee delen: de mobiliteitsvisie en een uitvoeringsprogramma. De visie met de doelen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid voor de jaren 2020-2030 is in concept klaar. Medio volgend jaar volgt het uitvoeringsprogramma waarin concrete maatregelen zijn opgenomen.

Het nieuwe mobiliteitsplan vervangt het Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009-2017. Dit IVVP is verouderd en sluit niet meer aan bij de nieuwste trends en ontwikkelingen. Het college heeft daarom in zijn coalitieakkoord afgesproken een nieuw mobiliteitsplan te maken. Fietser en voetganger krijgen daarin meer aandacht.

Stand van zaken
Op 4 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de ontwerp-mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg vastgesteld. De visie is gemaakt met input van inwoners, ondernemers en raadsleden. Tijdens een Mobiliteitsweek in juni hebben zij zich gebogen over de mobiliteitsvraagstukken in Leiderdorp. Ook werd een enquête gehouden onder de inwoners. Bekijk de pagina Participatie. Eerder dit jaar evalueerde de gemeente haar huidige verkeers- en vervoersbeleid. Bekijk politiek forum 13 mei 2019.

Planning

  • 16 september 2019: inloopavond over ontwerp-mobiliteitsvisie in Brasserie Park van 19.00 tot 21.00 uur
  • 4 november 2019: behandeling definitieve mobiliteitsvisie in politiek forum
  • 18 november 2019: vaststelling mobiliteitsvisie door gemeenteraad
  • januari 2020: vaststelling deelnota Wijkwegen en Circulatie door gemeenteraad
  • 1e kwartaal 2020: maken uitvoeringsprogramma (concrete maatregelen, planning en kosten)
  • 2e kwartaal 2020: vaststelling uitvoeringsprogramma door gemeenteraad

Documenten
Raadsbrief (18 december 2018)
Evaluatie IVVP (mei 2019)
Ontwerp-mobiliteitsvisie (4 september 2019)

Contact
Projectleider: Joyce Rahman
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl