Mobiliteitsplan

Leiderdorp heeft de doelen en uitgangspunten van haar mobiliteitsbeleid voor de periode 2020-2030 vastgelegd in de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg. De gemeenteraad stelde de visie in januari 2020 vast. De visie is uitgewerkt in deelnota's over Circulatie, Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer. In 2021 volgt de Nota Parkeren. De mobiliteitsvisie en de vier deelnota's vervangen gezamenlijk het verouderde Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009-2017.

De gemeenteraad stelde in oktober 2020 de volgende deelnota's vast:
Nota Circulatie Lees hier een toelichting
Nota Langzaam Verkeer Lees hier een toelichting
Nota Openbaar Vervoer Lees hier een toelichting
Nota van Beantwoording

Eind augustus 2020 ging wethouder Willem Joosten op locatie in gesprek met bewoners over de verkeersplannen. Kijk hier naar een terugblik van deze bijeenkomsten.

In september 2021 starten we met de parkeernota. Lees verder. 

Planning
1e kwartaal 2021: besluitvorming nota Parkeren

Documenten
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg (vastgesteld gemeenteraad 27 januari 2020)
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg - bijlage kaartbeelden
Opbrengstnotitie mobiliteitsweek (Raadsbrief 31 juli 2019)
Rapportage Leiderdorppanel mobiliteit (19 juni 2019)
Evaluatie IVVP (mei 2019)
Proces en voortgang mobiliteitsplan (Raadsbrief 18 december 2018)

Contact
Projectleider: Denijs van Roijen
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl

Ongetitelde afbeelding, 06-03-2020 16:21:41