Locatiebezoeken door wethouder Willem Joosten

Eind augustus is wethouder Willem Joosten op drie locaties in Leiderdorp langs geweest om in gesprek te gaan met bewoners over de verkeersmaatregelen die beschreven staan in de deelnota's van het nieuwe mobiliteitsplan.

Ruim 60 inwoners hebben op deze nota's een zienswijze ingediend. Een groot aantal hiervan ging over drie locaties: De Van Poelgeestlaan/Vronkenlaan, de Voorhoflaan/Heinsiuslaan en het Heelblaadjespad. Op deze locaties is wethouder Willem Joosten met de indieners in gesprek gegaan om meer inzicht te krijgen in de zienswijzen en argumentatie van de bewoners.

Wethouder Willem Joosten: "Ik ben blij met de grote opkomst en de goede gesprekken, dit helpt ons om een goede afweging te maken bij de verdere uitwerking van de uiteindelijke nota's die we in oktober aan de gemeenteraad voorleggen."

Hoe verder?
Met de zienswijzen en de reacties uit de gesprekken worden de definitieve maatregelen opgesteld. In september stelt het college van burgemeester en wethouders de definitieve maatregelen vast. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt hierover geïnformeerd met een toelichting op wat wij met de zienswijzen gedaan hebben. In het politiek forum van 5 oktober worden de maatregelen besproken. Afhankelijk van de uitkomst van het politiek forum wordt dit op 12 oktober ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

En wat gebeurt er daarna?
Als de raad akkoord is, worden de verschillende maatregelen vormgegeven als afzonderlijke uitvoeringsprojecten. Per uitvoeringsproject zal dan met de omwonenden/belanghebbenden de maatregel verder worden uitgewerkt. In deze stap wordt dus het echte ontwerp gemaakt. Na afronding van het ontwerp wordt deze uitgevoerd. Over al deze stappen wordt met omwonenden gecommuniceerd.