Artikel Mobiliteitsbeleid 2020-2030

Leiderdorp werkt aan nieuw mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar. In januari 2020 stelde de gemeenteraad de mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg vast. Die beschrijft de doelen en uitgangspunten van het mobiliteitsbeleid 2020-2030. De visie wordt nu uitgewerkt in deelnota's.

Er verschijnen in totaal vier deelnota's: Nota Circulatie, Nota Langzaam Verkeer, Nota Openbaar Vervoer, en Nota Parkeren. De mobiliteitsvisie en de deelnota's vervangen het verouderde Integraal Verkeers- en Vervoerplan 2009-2017.

Definitieve versie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve versies van de nota's vastgesteld.
Nota Circulatie
Nota Langzaam Verkeer
Nota Openbaar Vervoer
Nota van Beantwoording

Op deze pagina vindt u een toelichting op deze nota's.

Locatiebezoeken door wethouder Willem Joosten
Eind augustus is wethouder Willem Joosten op drie locaties in Leiderdorp langs geweest om in gesprek te gaan met bewoners over de verkeersmaatregelen die beschreven staan in de deelnota's van het nieuwe mobiliteitsplan. Kijk hier naar een terugblik van deze bijeenkomsten. 

Planning
oktober 2020: besluitvorming nota's Circulatie, Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer
1e kwartaal 2021: besluitvorming nota Parkeren

Documenten
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg (vastgesteld gemeenteraad 27 januari 2020)
Mobiliteitsvisie Bereikbaar en Op Weg - bijlage kaartbeelden
Opbrengstnotitie mobiliteitsweek (Raadsbrief 31 juli 2019)
Rapportage Leiderdorppanel mobiliteit (19 juni 2019)
Evaluatie IVVP (mei 2019)
Proces en voortgang mobiliteitsplan (Raadsbrief 18 december 2018)

Contact
Projectleider: Denijs van Roijen
tel. (071) 54 58 500
info@leiderdorp.nl

Ongetitelde afbeelding, 06-03-2020 16:21:41