Artikel Nota Parkeren

De gemeente werkt aan een nieuwe parkeernota. Die beschrijft de beleidsuitgangspunten voor het parkeren van auto's, fietsen en andere voertuigen in Leiderdorp.

Startbijeenkomst
Bewoners, bedrijven en organisaties kunnen meedenken over het parkeerbeleid. Op dinsdag 7 september 2021 hielden wij digitaal een startbijeenkomst. Tijdens de avond werden aanpak en planning van de parkeernota toegelicht. Ook konden deelnemers via hun telefoon reageren op vragen over parkeren in Leiderdorp. De uitkomsten gebruiken wij bij het maken van de parkeernota. De bijeenkomst werd live uitgezonden via YouTube. U kunt deze terugkijken op YouTube via de link https://youtu.be/YrP2oEaJ8OU

Parkeerpanel
Wij gaan nu een eerste versie van de Nota Parkeren maken. Die bespreken we vervolgens in 1 of 2 sessies met een kleine representatieve groep belanghebbenden: een parkeerpanel. Tijdens de sessies wordt 
dieper op parkeerkwesties ingegaan. Dit parkeerpanel bestaat uit personen met een verschillende achtergrond: inwoners (vanuit de verschillende wijken), ondernemers en maatschappelijke instellingen.
Wilt u deelnemen aan dit parkeerpanel? Stuur dan een mail naar info@leiderdorp.nl. Vermeld 'Parkeernota' en geef aan waar u woont/werkt en waarom u wilt meedoen. Wij nemen dan contact met u op.

Inspraak
Wanneer de Nota Parkeren in concept klaar is, leggen we deze ter inzage. Iedereen kan er dan op reageren. De reacties van deze inspraak kunnen leiden tot aanpassingen van de nota. Het college van burgemeester en wethouders stuurt de nota vervolgens naar de gemeenteraad.

Besluitvorming
De raad stelt de nota met het nieuwe parkeerbeleid vast (begin 2022). Daarna  m
aken we een uitvoeringsnota met de nieuwe parkeernormen en een planning van te nemen maatregelen.

Mobiliteitsbeleid
De parkeernota is de laatste van vier nota's die voortvloeien uit de vorig jaar vastgestelde Mobiliteitsvisie. Eerder verschenen nota's over circulatie, langzaam verkeer en openbaar vervoer. Lees meer.

Contact
Projectleider: Denijs van Roijen
tel. (071) 54 58 500

Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@leiderdorp.nl met vermelding van het onderwerp 'Parkeernota'.