Wat is een omgevingsvisie?

Voor de Omgevingswet moeten alle gemeenten in Nederland een omgevingsvisie opstellen. In een omgevingsvisie staat wat de plannen zijn voor het dorp en haar omgeving. Het is een visie voor de langere termijn en gaat bijvoorbeeld over onderwerpen als duurzaamheid, groen, bouwen, verkeer, gezondheid en veiligheid. Gemeente Leiderdorp stelt deze samen op met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. 

Waarom is een omgevingsvisie belangrijk?

In de omgevingsvisie geven we aan wat we willen verbeteren, maar ook wat we willen behouden of beschermen. Er staat in hoe de gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties denken over de toekomst van Leiderdorp. De omgevingsvisie gaat ons dus allemaal aan.   

Hoe kan ik meedenken over de omgevingsvisie?

Momenteel werken wij aan een ambitiebepaling voor de omgevingsvisie. Hierin bepalen we welke richting we gaan geven aan de omgevingsvisie. Op donderdag 24 maart zijn er dorpsgesprekken geweest. Wij willen graag weten wat iedereen belangrijk vindt in Leiderdorp. Daarom kunnen wij ook uw hulp goed gebruiken. Wilt u meedenken over de toekomst van het dorp? Dan kunt u mailen naar omgevingsvisie@leiderdorp.nl. Wij houden u dan op de hoogte van de mogelijkheden om mee te denken. 

Documenten

Presentatie 24 maart 2022
Posters met input 24 maart 2022
Verslag dorpsgesprekken 24 maart 2022
Bouwstenennotitie
Raadsinformatieavond bouwstenennotitie omgevingsvisie 13 maart 2023