Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Daarmee verandert de manier waarop gemeenten bouwactiviteiten behandelen en toetsen.

Nu is het nog de taak van de gemeente om toe te zien op de kwaliteit van bouwwerken. Na invoering van de wet gaat deze taak, stapsgewijs, verschuiven naar zogenoemde kwaliteitsbeschermers. Dit noemen we ook wel kwaliteitsborgers.

Wat verandert er?

De aannemer moet straks bewijzen dat het bouwwerk aan de technische bouwregels voldoet. Dit wordt door een onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitsborger gecontroleerd om te garanderen dat veilig en kundig wordt gebouwd.

Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Stappen invoering

De wet wordt in drie stappen ingevoerd. De wet noemt dit ‘gevolgklassen’. De eerste stap wordt genomen op 1 januari 2024. Vanaf die datum gaat het nieuwe systeem gelden voor bouwplannen die onder gevolgklasse 1 vallen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van:

  • een vrijstaande woning
  • een fiets- of voetgangersbrug
  • een recreatiewoning
  • een bedrijfshal

Voor overige bouwplannen, die onder gevolgklasse 2 en 3 vallen, verandert nog niets. De gemeente blijft daarvoor de bouwtechnische toets nog zelf uitvoeren. Onder gevolgklasse 2 en 3 vallen bijvoorbeeld de bouw van scholen, winkelcentra, stationsgebouwen en fabrieken.

Contact

Heeft u vragen over de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen? Stuur dan een e-mail naar info@leiderdorp.nl.