Artikel Onderhoud Leyhof

Er is onderhoud nodig aan de openbare ruimte in de wijk Leyhof, omdat de grond verzakt is. Op sommige plekken is de straat meer dan 40 cm verzakt, hierdoor zijn woningen minder toegankelijk. Met de werkzaamheden willen we de hoogte van de straat weer terug te brengen naar de originele hoogte. Aannemingsbedrijf van der Meer uit Benthuizen voert de werkzaamheden namens de gemeente uit.

Planning
Op maandag 20 augustus 2018 zijn de werkzaamheden voor fase 1 gestart aan de Dijkwacht bij het 'ovaal' en loopt door tot aan de kruising met de Schildwacht. De fasering en planning staan op de website van de aannemer. De werkzaamheden duren naar verwachting totaal ruim 2 jaar en zijn afgerond medio december 2020.

Werkzaamheden particuliere grond
Bewoners die gebruik willen maken van het tuinmenu, kunnen hiervoor ook terecht op de website van de aannemer. De gemeente levert zand en teelaarde voor de voortuinen in het deel waar groot onderhoud wordt uitgevoerd. Geïnteresseerden dienen zich voor deze eenmalige compensatie aan te melden via info@leiderdorp.nl. Door ondertekening van het formulier voor leverantie krijgt u het afgesproken aantal m3 zand en/of teelaarde. Let wel deze eenmalige compensatie kan alleen plaatsvinden op het moment dat de werkzaamheden in uw straat plaatsvinden.

Ontwerp Schildwacht en parkeren
Naar aanleiding van de toezegging van het college van burgemeester en wethouders, heeft op 12 juni jl. een gesprek plaatsgevonden met omwonenden over het nieuwe ontwerp van de Schildwacht. Naar aanleiding van de uitkomst van dit gesprek heeft het college een besluit genomen voor variant 3. Het nieuwe ontwerp is vastgesteld tijdens de collegevergadering op 3 juli 2018. Klik hier om het ontwerp in te zien.

Overzichtstekeningen Leyhof

Ontwerp Dijkwacht, Jacoba van Beierenlaan, Brandwacht

Ontwerp Dijkwacht, Marijke van Oostenrijklaan

Ontwerp Elisbeth van Engelandlaan, Dijkwacht, Buitenhoflaan, Brugwacht

Ontwerp Maria van Hongarijelaan, Torenwacht, Elisabeth van Engelandlaan

Ontwerp Dijkwacht, Jacoba van Beierenlaan, Brandwacht

Ontwerp Dijkwacht, Maria van Hongarijelaan, Elisabeth van Engelandlaan

Ontwerp Dijkwacht, Schildwacht, Jacoba van Beierenlaan, Marijke van Oostenrijklaan

Klik hier voor een overzicht van meest gestelden vragen en antwoorden

Klik hier voor informatie over het klein onderhoud

Klik hier voor informatie over de werkzaamheden van de nutspartijen

Klik hier voor informatie over de boomkeuze

Documenten

 Een overzicht van dwarsprofielen vindt u in de bijlage in de rechtermarge ->