Artikel Klein onderhoud

Van Egmond wegenbouw is bezig met het klein onderhoud in de Leyhof in delen van de wijk waar geen ophoging plaatsvindt, worden de komende maanden de tegels en straatstenen recht gelegd.Indien nodig (bijvoorbeeld bij tijdelijk afsluiting) informeert de aannemer omwonenden per brief. In de overzichtskaart is aangegeven waar het klein onderhoud (rood) en groot onderhoud (blauw) plaatsvindt.