Artikel Nutspartijen

Liander start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 met het ophogen van de electraleiding, deze werkzaamheden worden voorafgaand aan de ophoging uitgevoerd.
Fase 1
Dijkwacht ovaal richting Schildwacht, oversteek Schildwacht naar Margaretha van Oostenrijklaan naar laagspanningskast;
Fase 2
Jacoba van Beierenlaan vanaf huisnummer 138 richting Schildwacht huisnummer 12;
Overige werkzaamheden gaan in overleg met de civiele aannemer indien deze bekend is ten tijde van de werkzaamheden. Bewoners worden vooraf door Liander geïnformeerd over de werkzaamheden.