Revitalisering Oranjewijk en Doeskwartier-West

Revitalisering Oranjewijk en Doeskwartier-West
De riolering in de Oranjewijk en Doeskwartier-West is 60 jaar oud en moet worden vervangen. Dit maakt het mogelijk een kwaliteitsslag te maken op het gebied van vergroenen, energietransitie en vergroten biodiversiteit.

--- 

22 april 2021

Uitkomsten participatie schetsontwerp

Vervolg participatie: meedenksessies
In de eerste stap in het participatieproces konden bewoners reacties geven op het schetsontwerp. Na deze fase vinden 3 meedenksessies plaats. In deze sessies gaan we in gesprek met bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Deze vonden plaats op 14, 15 en 19 april. Vervolggesprekken zijn ingepland om in overleg het schetsontwerp verder te optimaliseren. Op basis van al deze input komt er een voorlopig ontwerp. Participatie hierover is naar verwachting in juni.

Uitkomsten participatie schetsontwerp

---

Achtergrond

Klimaatbestendige inrichting
Extreme weersomstandigheden, zoals lange perioden van droogte en hevige regenval, komen steeds vaker voor. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Door droogte kan hittestress ontstaan. Als na een periode van droogte hevig gaat regenen, kan het regenwater moeilijk weg, met als gevolg dat water op straat blijft staan. Daarom combineren wij vervanging van riolering met een klimaatbestendige inrichting. Dit betekent dat waar mogelijk wordt voorzien in meer en ander groen. Een groenere wijk zorgt niet alleen voor voor betere bestendigheid tegen extreme weersomstandigheden. Dat is ook voor meer biodiversiteit.

Daarnaast wordt ook de verkeersveiligheid in de wijk vergroot en de maatvoering van onder andere de parkeervakken aangepast naar de huidige normen.

Meedenken over de ontwerpvarianten
Er zijn twee ontwerpvarianten gemaakt: één ontwerp met meer groen en één ontwerp met meer parkeerplaatsen. Op basis van deze ontwerpen willen wij met de inwoners in gesprek. 

Op basis hiervan organiseren wij een aantal (digitale) bijeenkomsten. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt. Wij lichten toe welke ideeën we wel en niet meenemen.

Planning
Tot de zomer 2021 gaan we aan de slag met het ontwerp. Vervolgens stellen we de voorwaarden hiervoor op. In het najaar wordt het werk aanbesteed. Naar verwachting starten we begin volgend jaar met de uitvoering.

Omgevingsmanager 
Bij de omgevingsmanager kunt u terecht met vragen, opmerkingen en ideeën. Dit is Francis Nauman. Hij is bereikbaar op 06-24913043 en per mail f.nauman@leiderdorp.nl