Revitalisering Oranjewijk en Doeskwartier-West

De riolering in de Oranjewijk en het Doeskwartier-West wordt vervangen. Momenteel vinden hier de voorbereidingen voor plaats. Zo zijn er twee ontwerpvarianten uitgewerkt waarover wij met de inwoners in gesprek willen. 

Klimaatbestendige inrichting
Extreme weersomstandigheden, zoals lange perioden van droogte en hevige regenval, komen steeds vaker voor. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving. Door droogte kan hittestress ontstaan. Als het na een periode van droogte hevig gaat regenen, kan het regenwater moeilijk afgevoerd worden met als gevolg dat water op straat blijft staan. Daarom combineren wij de vervanging van de riolering met een klimaatbestendige inrichting van de wijk. Dit betekent dat waar mogelijk de wijk wordt voorzien van meer en ander groen. Een groenere wijk zorgt er niet alleen voor dat de wijk beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden, maar ook voor meer biodiversiteit.

Daarnaast wordt ook de verkeersveiligheid in de wijk vergroot en de maatvoering van onder andere de parkeervakken aangepast naar de huidige normen.

Meedenken over de ontwerpvarianten
Er zijn twee ontwerpvarianten gemaakt: één ontwerp met meer groen en één ontwerp met meer parkeerplaatsen. Op basis van deze ontwerpen willen wij met de inwoners in gesprek. 

Wij zijn benieuwd welk ontwerp uw voorkeur heeft en welke ideeën u hierbij heeft. U kunt uw voorkeur en uw ideeën kenbaar maken met dit formulier. 

Op basis hiervan organiseren wij een aantal (digitale) bijeenkomsten. Vervolgens wordt een definitief ontwerp gemaakt. Wij geven hierin met een toelichting aan welke ideeën wij wel en niet hebben meegenomen.

Planning
Tot de zomer 2021 gaan we aan de slag met het ontwerp. Vervolgens wordt het bestek opgesteld en in het najaar wordt het werk aanbesteed. De verwachting is dat we begin volgend jaar kunnen starten met de realisatie van het project.

Projectmanager
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Oscar van der Padt (projectmanager) door een e-mail te sturen info@leiderdorp.nl t.a.v. Oscar van der Padt of telefonisch op nummer (071) 54 58 500.

Oscar