Artikel Meer informatie over alternatieve technieken

Meer informatie over alternatieve technieken
Door CE Delft zijn factsheets gemaakt. De factsheets bestaan uit factsheets voor 
individuele warmtetechnieken, twee factsheets over collectieve warmtetechnieken, lage temperatuur en hoge temperatuur, een factsheet over de kansen van regionale warmtenetten in Holland Rijnland en een factsheet over de potentie van waterstofgas voor de verwarming van woningen.