Artikel Rioolvervanging Kreken Noord

Werkzaamheden
De riolering in de Kreken Noord moet vervangen worden. De riolering is 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de gestelde normen. Ook wordt er een apart rioolstelsel aangebracht voor het afvoeren van regenwater. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt de weg (gefaseerd) open gegraven. Dit geeft de mogelijkheid om tegelijkertijd te kijken naar eventuele aanpassingen van de rijbanen, parkeergelegenheid en groen. Al deze werkzaamheden bij elkaar voeren wij uit onder de projectnaam 'Rioolvervanging Kreken Noord'.

Projectgebied
Op onderstaande kaart is de afbakening van het projectgebied weergegeven.

 kreken

Planning
De planning van het project 'Rioolvervanging Kreken Noord' ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Bewonersavond: 28 mei 2019
  • Start realisatie: eind mei / begin juni
  • Realisatie gereed: juli 2020
  • Groenwerkzaamheden (najaar 2020)

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, Floor Witteman, telefoonnummer 06-46150648