Wat is een Sociale Agenda?

Vanaf 2017 is het sociaal beleid van de gemeente Leiderdorp vastgelegd in de Sociale Agenda. Dit bepaalt het maatschappelijk beleid voor de komende jaren. Het is een plan voor het hele sociale domein. Het sociaal domein bestaat uit alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Het zorgt er ook voor de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen in de maatschappij te bevorderen. In de Sociale Agenda staan maatschappelijke doelen. In de Sociale Agenda staan de doelen rondom: zorg en ondersteuning, welzijn, sport, kunst en cultuur.

De huidige Sociale Agenda is terug te lezen op deze pagina. Vanaf 2022 werken wij aan het maken van een nieuwe Sociale Agenda. Hoe wij dit doen leest u hieronder.

Waarom is de Sociale Agenda belangrijk?

De Sociale Agenda is een gezamenlijk project van gemeenten, partners en inwoners. Dit om de richting voor Leiderdorp te bepalen op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn. Centraal staat daarin de vraag: hoe zien wij Leiderdorp voor ons in de komende jaren?

Het plan gaat niet alleen over zorg en ondersteuning voor ouderen of gezinnen, maar ook de doelen die er zijn op het gebied van sport, cultuur en vrijwilligerswerk. Het is dus belangrijk voor iedere inwoner van Leiderdorp.

Proces nieuwe Sociale Agenda

Er is een onderzoek geweest naar de vorige Sociale Agenda. Daarna is er gestart met het werken aan een nieuwe Sociale Agenda. De nieuwe Sociale Agenda bestaat straks uit onderdelen van het huidige plan. Wel nemen we een aantal lessen mee uit de evaluatie van de huidige Sociale Agenda.

De onderdelen voor de nieuwe Sociale Agenda zijn:

  1. Het blijft een plan voor het hele sociale domein. Deze kan aangevuld worden met specifiek beleid.
  2. Er wordt jaarlijks samen met partners gekeken naar de uitwerking van de gestelde doelen. Zo versterken wij de samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgen wij ervoor dat het plan wordt uitgevoerd.

Om de nieuwe Sociale Agenda te maken is een project gestart. 

Dit project bestaat uit de volgende stappen:

Hoe kan ik meedenken over de Sociale Agenda?

Wij willen graag weten wat iedereen belangrijk vindt in Leiderdorp. Daarom kunnen wij ook uw hulp goed gebruiken. Wilt u meedenken over de toekomst van Leiderdorp op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn? Dan kunt u contact opnemen met Lucia Pistone door te mailen naar l.pistone@leiderdorp.nl. Wij houden u dan op de hoogte van de mogelijkheden om mee te denken.

U kunt nu al meedenken

Op dit moment doen wij onderzoek naar de ervaring van inwoners die zorg en/ of ondersteuning hebben gekregen vanuit de Wmo, jeugdhulp of werk en inkomen. Dit doen wij door een klantreisonderzoek om zo de kracht- en- verbeterpunten op te halen. Een klantreis is een interview waarin gekeken wordt naar wat de inwoner heeft meegemaakt toen hij/zij een ondersteuning kreeg.

Wat vraagt dit van u?

Een interview voor een klantreis duurt 1 tot maximaal 1,5 uur. Het vindt plaats bij de gemeente of bij u thuis, wat u zelf het prettigste vindt. Het interview wordt anoniem gemaakt. Aanmelden kan door te mailen naar Lucia Pistone, l.pistone@leiderdorp.nl.