Artikel Jeugdhulp

Jeugdhulp
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, waaronder specialistische hulp. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende soorten jeugdhulp.

Waar kunt u terecht?
Voor hulp bij opvoeden en opgroeien kunt u bij de gemeente terecht. De gemeente Leiderdorp heeft hiervoor verschillende ingangen:
Centrum voor Jeugd en Gezin / Jeugd en Gezinsteam (onderdeel van het CJG voor ambulante hulpverlening)
• Uw eigen huisarts