Artikel Werk en Inkomen

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Klik op onderstaande links voor meer informatie:


Minimabeleid
Uitgangspunt van het Minimabeleid is dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ongeacht het inkomen. Klik hier voor de nota minimabeleid van de gemeente Leiderdorp. De volgende regelingen maken deel uit van het minimabeleid:


Schuldhulpverlening
Soms kunnen schulden ertoe leiden dat iemand extra hulp kan gebruiken om alles op orde te krijgen. Bijvoorbeeld hulp bij de administratie of om toeslagen aan te vragen. Iedereen die hier hulp en/of advies bij nodig heeft, kan tot en met 31 december 2018 terecht bij SchuldHulpMaatje. Per 1 januari 2019 wordt schuldhulpverlening uitgevoerd door Incluzio Leiderdorp.

Kijk voor meer informatie op www.voorelkaarleiden.nl/projecten/schuldhulpmaatje of op www.uitdeschulden.nu.

SchuldHulpMaatje is bereikbaar via telefoonnummer (071) 20 321 20, e-mailadres SchuldHulpMaatje@VoorElkaarLeiden.nl

Klik hier voor het Beleidsplan schuldhulpverlening