Artikel Werk en Inkomen

Participatiewet
Heeft u geen of te weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen op grond van de Participatiewet. Een bijstandsuitkering helpt u een periode door te komen waarin u even geen betaald werk hebt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. In principe is de uitkering tijdelijk en moet u er alles aan doen om weer aan betaald werk te komen. Waar nodig biedt de gemeente u daarbij ondersteuning.

De gemeente Leiden voert de Participatiewet uit voor inwoners van Leiderdorp. Op de website van de gemeente Leiden vindt u verdere informatie over voorwaarden en het aanvragen van een bijstandsuitkering. Via de website van de Rijksoverheid kunt u ook de vermogenstoets doen om te kijken of u in aanmerking komt voor bijstand. Het huidige beleidsplan Participatiewet van de gemeente Leiderdorp kunt u hier downloaden.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Mogelijk komt u na het aflopen van uw Werkloosheidsuitkering (WW) of uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) in aanmerking voor een IOAW-uitkering. De IOAW is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Inkomsten van u en uw eventuele partner worden in vrijwel alle gevallen verrekend met de uitkering. Als u met meerdere personen in een woning woont, is de kostendelersnorm van toepassing. Uw eventuele vermogen wordt wel buiten beschouwing gelaten.

Voorwaarden
U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • bent geboren voor 1 januari 1965;
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast voldoet u aan minimaal een van de volgende voorwaarden:

  • U werd op of na uw 50e jaar werkloos, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering. Heeft u wel de AOW-leeftijd? Dan komt u misschien in aanmerking voor de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) via de Sociale Verzekeringsbank.
  • U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. Deze WGA-uitkering stopte omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), een IOAW-uitkering.

De IOAW wordt voor inwoners van de gemeente Leiderdorp uitgevoerd door de gemeente Leiden.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Als uw bedrijf onvoldoende oplevert om van te leven en u erover denkt te stoppen als zelfstandig ondernemer kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering. U moet in ieder geval 55 jaar of ouder zijn, maar nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt én de afgelopen 10 jaar onafgebroken hebben gewerkt, waarvan de laatste drie jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u zeven jaar als zelfstandige óf in loondienst. Daarnaast gelden nog verschillende aanvullende voorwaarden. Een actueel overzicht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam voert namens de gemeente Leiderdorp de IOAZ uit. Op zijn website vindt u meer informatie.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Werkt u als zelfstandige en heeft u financiële problemen die het voortbestaan van uw bedrijf bedreigen? Ontvangt u bijstand en wilt u een bedrijf starten dat levensvatbaar is? Dan kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op ondersteuning via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Drie gemeenten in de Leidse regio, waaronder Leiderdorp, hebben de uitvoering van het Bbz neergelegd bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. Meer informatie, onder andere over voorwaarden en het aanvragen, vindt u op de website van het RBZ.