Artikel Werk en Inkomen

Participatiewet
Heeft u geen of te weinig inkomen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering helpt u een periode door te komen waarin u even geen betaald werk hebt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. In principe is de uitkering tijdelijk en moet u er alles aan doen om weer aan betaald werk te komen. Waar nodig biedt de gemeente u daarbij ondersteuning.

Op 1 januari 2015 is de oude bijstandswet (de Wet Werk en Bijstand), samen met een groot deel van de Wajong en de Wsw opgegaan in de Participatiewet. De Participatiewet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

IOAW, Bbz en IOAZ
Werkt u als zelfstandige en heeft u financiële problemen? Ontvangt u bijstand en wilt u een bedrijf starten? Vraag dan bijstand voor zelfstandigen (Bbz) of een uitkering op grond van de IOAZ aan. Bent u 50 jaar of ouder en voor een deel werkloos? Kijk of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering.

  • De gemeente Leiden is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Leiderdorp. Wilt u hulp aanvragen? Voor Leiderdorp kan dat op de website van de Gemeente Leiden. U vindt hier uitvoerige informatie over de verschillende regelingen.
  • U kunt het beleidsplan Participatiewet van de gemeente Leiderdorp hier downloaden.
  • Voor meer informatie en vragen over de Participatiewet kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Via de website van de Rijksoverheid kunt u ook de vermogenstoets doen om te kijken of u in aanmerking komt voor bijstand.

Minimabeleid
De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat iedereen een goede zorgverzekering heeft en kan meedoen aan culturele, sportieve of educatieve activiteiten. Soms zijn er redenen waardoor dit (even) niet lukt. Bijvoorbeeld wanneer er niet genoeg geld is. Voor dit soort situaties bestaat het minimabeleid. Hiertoe behoren diverse regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Het maakt niet uit of u het inkomen verkrijgt vanuit loondienst, een uitkering of als ZZP’er. Uitgangspunt van het Minimabeleid is dat iedereen kan meedoen in de samenleving, ongeacht het inkomen. Klik hier voor de nota minimabeleid van de gemeente Leiderdorp. Ook voor het minimabeleid is de gemeente Leiden uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Leiderdorp. Meer informatie vindt u dan ook hier op de website van de gemeente Leiden. Daarnaast vindt u hier extra informatie over de regelingen voor kinderen.

Schuldhulpverlening
Soms kunnen schulden ertoe leiden dat iemand extra hulp kan gebruiken om alles op orde te krijgen. De schuldhulpverlening in Leiderdorp wordt uitgevoerd door de Stadsbank.

Voor hulp bij het op orde krijgen van de financiële administratie of bij zorgen over de financiele administratie kunt u terecht bij Incluzio. Het beleidsplan schuldhulpverlening van de gemeente Leiderdorp kunt u hier inzien.