Artikel Kindpakket

Gelijke kansen voor alle kinderen; dat is wat we als gemeente willen. Het is belangrijk dat elk kind kan sporten, plezier heeft in hobby's en mee kan doen op school. Soms zijn er redenen waarom dit niet lukt. Bijvoorbeeld als ouders door een laag inkomen niet genoeg geld hebben voor dit soort activiteiten. De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk dat elk kind mee kan doen aan activiteiten op school, sport en cultuur. Daarom is er het Kindpakket voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met deze regelingen kan uw kind bijvoorbeeld sporten, naar muziekles of mee op schoolreisje.

Wat is het Kindpakket?
Het Kindpakket is een verzameling van regelingen voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, zodat ze kunnen sporten, muziekles kunnen nemen of een bijdrage voor een schoolreisje krijgen.

Voor wie is het Kindpakket?
Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Heeft u thuiswonende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dan kunt u voor uw kind een aanvraag indienen. Het maakt daarbij niet uit of ouders het inkomen verdienen door loon, een uitkering of als ZZP'er. Is uw inkomen hoger én heeft u een schuldsaneringsregeling bij de Stadsbank of bent u toegelaten tot de Wet schuldsanering dan kunt ook een aanvraag doen voor uw kind(eren).

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt het Kindpakket aanvragen als u:
• 18 jaar of ouder bent;
• een thuiswonend kind heeft in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;
• woonachtig bent in gemeente Leiderdorp;
• een inkomen heeft van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum én een beperkt eigen vermogen heeft.

Hoe kunt u een Kindpakket aanvragen?
Wilt u gebruik maken van het Kindpakket? Dan kunt u online een aanvraag indienen met uw DigiD of per post een aanvraagformulier indienen. Kijk op www.leiden.nl/minimabeleid voor het aanvraagformulier en de instructies. Wilt of kunt u dit niet online of per post regelen? Maak dan een afspraak om naar de balie te komen. Bel 14 071. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht van de gemeente of uw kosten worden vergoed.

Ongetitelde afbeelding, 19-02-2019 11:05:44