Artikel Minimabeleid

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u hulp aanvragen voor het betalen van bijvoorbeeld uw kosten voor zorg of een opleiding. U kunt bij de gemeente verschillende regelingen aanvragen.

Gemeentepolis 2021
De nieuwe premies voor de collectieve gemeentepolis in 2021 zijn inmiddels bekend. Heeft u een inkomen tot 120% van het sociaal minimum? Dan kunt u via het minimabeleid gebruik maken van de gemeentepolis bij Zorg en zekerheid. Hierbij krijgt u korting op de basisverzekering en betaalt de gemeente mee aan een aanvullend pakket. Hierdoor betaalt u geen of een lagere premie voor de aanvullende verzekering. In 2021 kunt u kiezen tussen de basis, standaard en toppolis. In deze folder vindt u meer informatie.

Wilt u hulp bij het kiezen van de juiste zorgverzekering?
Via www.gezondverzekerd.nl kunt u een keuzehulp invullen om te bezien welke polis goed bij uw situatie past. U vindt hier ook de tarieven en meer informatie over de vergoedingen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer hulp bij het kiezen? Dan kunt u gebruik maken van een online spreekuur van Zorg en zekerheid. Aanmelden hiervoor kan via; https://www.gezondverzekerd.nl/online-spreekuur-plannen/. U kunt Zorg en zekerheid ook bellen op (071) 5 825550 (maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur).

Wilt u de zorgverzekering aanvragen? Of wilt u meer informatie over het aanvragen?
Ga dan naar de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen en klik op minimabeleid Leiderdorp en collectieve aanvullende zorgverzekering. De medewerkers van het minimabeleid (gemeente Leiden) zijn telefonisch te bereiken via 14071 (maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur). Overstappen naar Zorg en zekerheid of het wijzigingen van uw huidige verzekering bij Zorg en Zekerheid is mogelijk tot en met 31 december 2020.

Overige regelingen
Informatie over de andere onderdelen uit het minimabeleid vindt u op deze website.

Het nieuwe minimabeleid is van start gegaan
De gemeente Leiderdorp vindt het belangrijk om inwoners met een lager inkomen te ondersteunen. Ook als dit tijdelijk is, bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomsten wegens de maatregelen rondom het coronavirus.

Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare regelingen wanneer u een bijstandsuitkering heeft of een laag inkomen.

Wat is er nieuw vanaf 1 januari 2021?

  • Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur gaat van start: alle volwassen inwoners van Leiderdorp met een lager inkomen kunnen via dit fonds meedoen aan sport of culturele activiteiten. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het volwassenenfonds is een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. U kunt zich aanmelden door een afspraak te maken met Incluzio Leiderdorp. Tel: 071-541 3536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl.

  • Alle Kindregelingen met betrekking tot school, worden vanaf 2021 door Stichting Leergeld Leiden uitgevoerd. Om te bespreken of uw kind(eren) gebruik kunnen maken van deze ondersteuning, komt een intermediair van Stichting Leergeld bij u thuis. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op: www.leergeld.nl/leiden.

Kindpakket

Wat verandert er niet?

  • De bijzondere bijstand; Heeft u onverwachts extra kosten die noodzakelijk zijn? Dan kunt een aanvraag doen voor bijzondere bijstand. U kunt hiervoor terecht bij de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Leiden; gemeente.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen of telefonisch via 14071 (keuze 1).
  • De individuele inkomenstoeslag; Leeft u al langer dan vijf jaar met een inkomen op bijstandsniveau en is er geen uitzicht op verbetering? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Voor meer informatie hierover of het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de afdeling Werk en Inkomen van de Gemeente Leiden; gemeente.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen of telefonisch via 14071 (keuze 1).
  • Het Jeugdfonds Sport en cultuur; Wilt u uw kinderen laten sporten, of mee laten doen aan culturele activiteiten zoals muziek maken en toneel spelen? Kijk dan op de site van Jeugdfonds Sport en Cultuur; www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie. Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij Incluzio Leiderdorp; 071-541 3536 of mailen naar leiderdorp@incluzio.nl.
  • De collectieve aanvullende zorgverzekering; De gemeente Leiderdorp heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Zorg en Zekerheid. U kunt voor een lagere premie een (aanvullende) zorgverzekering afsluiten die past bij uw situatie. Meer informatie of het doen van een aanvraag kunt u vinden op; www.gezondverzekerd.nl of gemeente.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen onder het kopje collectieve aanvullende zorgverzekering.
  • De Voedselbank; Heeft u niet genoeg inkomen voor boodschappen? Via de website van www.voedselbankleiden.nl kunt u zelf berekenen of u recht heeft op ondersteuning van de voedselbank. U vindt hier ook meer informatie over de Voedselbank.
  • Dress for succes; Heeft u binnenkort een sollicitatiegesprek maar geen geschikte outfit? Dress for succes kan daarbij helpen. Kijk op www.dressforsucces.nl voor meer informatie.

Een financiële vraag?
Heeft u een financiële ondersteuningsvraag? Komt u even niet meer rond? Ontstaan er schulden waar u hulp bij wilt? Of heeft u hulp nodig bij bijvoorbeeld de aanvragen die hierboven staan? Neem dan contact op met Incluzio Leiderdorp. Elke woensdag is er een financieel inloopspreekuur van 10.00 – 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1C). U kunt ook direct een afspraak maken met Liesbeth Kronenburg • Budgetcoach 06 – 83117354 / lkronenburg@incluzio.nl